Premievolume volmachtmarkt stijgt; COR is verslechterd door februaristormen

Premievolume volmachtmarkt stijgt; COR is verslechterd door februaristormen
© Colin Behrens, Pixabay

Het totale premievolume van de sectoren Schade en Inkomen in de volmachtmarkt stijgt naar verwachting met 3% tot 4,3 miljard euro in 2022. In 2021 bedroeg dit nog 4,1 miljard. De stijging is verdeeld over alle branches.

Daartegenover staat dat het resultaat op boekjaar van de sector Schade, uitgedrukt in Combined Operating Ratio (COR) aanzienlijk verslechterde: van 89,7% eerste helft 2021 tot 99,1% eerste helft 2022, een stijging van 10,5%. Oorzaak is de schade van de februaristormen Dudley, Eunice en Franklin. Het Verbond van Verzekeraars schat voor de gehele Nederlandse markt de verzekerde schade door deze stormen op minimaal 500 miljoen euro.

Dit blijkt uit het Marktrapport Volmachten 2022 over het 1e halfjaar van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars, op basis van de resultaten uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA).

Blijft het in de tweede helft van 2022 rustig qua calamiteiten, dan zal de schaderatio voor heel 2022 naar verwachting lager uitvallen: rond de 95%. Het rendement in de volmachtmarkt blijft hiermee positief.

Motor

In de branche Motor was er van 2017 tot en met 2020 jaarlijks sprake van een verbetering van het resultaat. In 2021 is echter een verslechtering ingezet die doorzet naar 2022, met een COR van 94,9. Dit is het gevolg van een stijging van de schaderatio van 56 naar 59%. Het resultaat daalt dus, maar blijft nog wel rendementsvol. De branche laat daarnaast een lichte stijging van het premievolume (2%) zien.

Brand

In de branche Brand stijgt het premievolume in 2022 naar verwachting met 4% en komt uit op ruim 1 miljard euro. De schaderatio is in het eerste halfjaar 2022 met 24 procentpunten gestegen van 46 naar 70%. Ook deze forse stijging is grotendeels te verklaren door de februaristormen.

Aansprakelijkheid

In de branche Aansprakelijkheid stijgt het volmachtpremievolume in 2022 naar verwachting met 3% en komt uit op 292 miljoen euro. De COR is de afgelopen jaren steeds onder de 100 gebleven. Ook voor 2022 wordt een goed resultaat verwacht met een COR van 85. De schaderatio in het eerste halfjaar is gedaald van 46 naar 43.

Verzuim

Het resultaat in de branche Verzuim verbetert; de COR komt voor het eerst in jaren weer onder de 100 uit: 98,2 in het eerste halfjaar. Dit ondanks dat de verzuimpercentages momenteel historisch hoog zijn. Het verzuim steeg de afgelopen jaren van 3,5% in 2016 naar 6,3% en 5,4% in het eerste en tweede kwartaal van 2022. Mogelijk dat de marktbrede, sterke inspanning op schadelastbeheersing vruchten begint af te werpen.

De verdiende premie van verzuimverzekeringen in de volmachtmarkt stijgt naar verwachting met ruim 7% naar 587 miljoen in 2022. Sinds 2018 is het premievolume met 61% gestegen.

Inkomen

Vanwege mogelijke herleidbaarheid naar individuele partijen zijn in het rapport geen schadegegevens voor de sector Inkomen getoond.

Bron: Verbond van Verzekeraars, NVGA

 

 

GEEN REACTIES