Rabobank verwacht komende twee jaar beperkte economische groei

Rabobank verwacht komende twee jaar beperkte economische groei

Na een flinke krimp in coronajaar 2020 heeft de Nederlandse economie in 2021 een behoorlijke groei doorgemaakt. Ook 2022 begon goed, maar in het derde kwartaal was het afgelopen. Personeelstekorten en schaarste van materialen zorgden samen met de hoge energiekosten en gestegen rente dat de economie licht is gaan krimpen. Op jaarbasis verwacht de Rabobank nog een groei van 4,2%. Voor 2023 en 2024 zal de groei echter aanzienlijk minder zijn, naar verwachting respectievelijk 0,6% en 1,0%. Door de schaarste en inflatie in combinatie met een overheid die de economie juist wil stimuleren komt de economie in een ‘doormodder’-stand: geen grote krimp maar ook geen sterke groei. Dit staat in het Economisch Kwartaalbericht van de Rabobank.

Alle seinen op rood

De totale economische groei is opgebouwd uit verschillende onderdelen, namelijk de consumptie van huishoudens en van de overheid, investeringen door bedrijven en de overheid en de investeringen in woningen en de internationale handel. Al deze onderdelen laten in de komende twee jaar een aanzienlijk kleinere verwachte groei zien dan in de afgelopen twee jaar. Alleen de overheidsconsumptie blijft op peil.

Consumptie door huishoudens zal afnemen

Consumenten krijgen steeds meer te maken met hoge lasten. Ondanks het prijsplafond zal de energierekening voor velen hoog uitvallen. Daarnaast blijven de prijzen in de winkels stijgen. Rabobank verwacht voor 2023 een inflatie van 4,2%. Dat komt niet zozeer meer door stijgende energieprijzen maar doordat andere producten en diensten duurder worden. In 2024 zal het prijsplafond voor energie veranderen, Rabobank verwacht een afgeslankte vorm. Dat betekent dat de energieprijzen weer een verhogende invloed op de inflatie krijgen. Voor 2024 verwacht de bank dan ook een hogere inflatie van 5,9%.

Consumenten hoeven nog niet te vrezen voor hun baan. De werkloosheid zal wel iets gaan oplopen maar blijft naar verwachting laag. In 2023 zal deze uitkomen op gemiddeld 4,1% en in 2024 op 4,5%. De Rabobank verwacht dat de frictiewerkloosheid, de werkloosheid doordat werkzoekenden en werkgevers even tijd nodig hebben om elkaar te vinden, weer zal toenemen. De vergrijzing zorgt er echter voor dat arbeid schaars zal blijven.

In het derde kwartaal van 2022 was er nog sprake van een kleine toename van de consumptie ten opzichte van het kwartaal ervoor maar voor het vierde kwartaal wordt al een krimp verwacht. Voor 2023 verwacht de Rabobank een afname van de consumptie met 0,2%. Voor 2024 ziet het er rooskleuriger uit, dan verwacht de bank een toename van de uitgaven met 0,8%.

Woninginvesteringen fors minder

Een combinatie van de gestegen rente, een afnemend aantal woningverkopen en dalende huizenprijzen zorgt dat de woninginvesteringen de komende jaren naar verwachting fors minder worden. Woninginvesteringen bestaan uit onder andere nieuwbouw, verbouw van bestaande woningen en transactiekosten zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en makelaarsdiensten. In het derde kwartaal namen de woninginvesteringen al af met 2,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Voor 2023 verwacht de Rabobank een afname van 5,5% en voor 2024 van 4,5%.

Bron: Rabobank

GEEN REACTIES