Premiedifferentiatie verandert nauwelijks door gebruik van data

Premiedifferentiatie verandert nauwelijks door gebruik van data

Verzekeraars krijgen steeds meer de beschikking over veel gegevens van hun klanten. Al deze kennis beïnvloedt echter nauwelijks de hoogte van de premies die de klanten betalen. Het Verbond van Verzekeraars onderzocht de impact van het gebruik van data op de premies voor vijf verzekeringen en publiceerde de resultaten in de Solidariteitsmonitor 2022.

Onverzekerbaar door datagebruik

Het Verbond vreest dat sommige consumenten geen verzekeringen meer kunnen afsluiten als de premies te ver gedifferentieerd worden. Verzekeraars krijgen namelijk steeds meer data tot hun beschikking waarmee ze de premies voor steeds specifiekere groepen mensen kunnen vaststellen. Dit kan leiden tot het vragen van zeer hoge premies of zelfs het niet meer accepteren van bepaalde groepen mensen. Met behulp van de Solidariteitsmonitor wil het Verbond in de gaten houden hoe deze differentiatie zich ontwikkeld.

Het Verbond begon dit onderzoek in 2017. Daardoor is er inmiddels van een aantal jaren informatie beschikbaar en kan naar een trend gezocht worden. De monitor kijkt voornamelijk naar de ontwikkeling van de verzekerbaarheid en de betaalbaarheid. Bij verzekerbaarheid draait het dan om de vraag of consumenten geaccepteerd worden door de verzekering. De betaalbaarheid zegt iets over de hoogte van de premie vergeleken met die voor andere verzekerden.

Solidariteit neemt licht maar structureel af

De conclusie van het Verbond is dat er over de verzekerbaarheid geen duidelijke conclusies getrokken kunnen worden. Voor WA-verzekeringen nemen de afwijzigingspercentages af terwijl deze voor opstalverzekeringen juist toenemen. De betaalbaarheid lijkt echter wel enigszins onder druk te staan. De gemiddelde premies nemen toe, vaak ook meer dan de inflatie. Daarnaast neemt de spreiding ook toe. Dit betekent dat de betaalbaarheid afneemt. Voor het Verbond is dit reden tot zorg: de tekenen lijken erop te wijzen dat de solidariteit licht maar structureel afneemt.

Het Verbond ontdekte echter nog iets over de verandering van de solidariteit. “Maar anders dan je wellicht zou verwachten, komt dat dus niet zozeer door het datagebruik van verzekeraars om risico’s in te kunnen schatten”, aldus algemeen directeur Richard Weurding. “In de jongste monitor hebben we voor de eerste keer ook gekeken naar premieverschillen voor klanten van dezelfde verzekeraar én de premieverschillen tussen klanten van verschillende verzekeraars. Daaruit blijkt dat met name de scherpe onderlinge concurrentie zorgt voor een beperkte toename van differentiatie in premies.”

Hoewel verzekeraars dus steeds meer data tot hun beschikking hebben, lijkt het er nog niet op dat dit tot grote problemen voor moeilijk verzekerbare mensen leidt.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES