Nationale-Nederlanden helpt mkb in strijd tegen ziekteverzuim

Nationale-Nederlanden helpt mkb in strijd tegen ziekteverzuim

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om werknemers gezond te houden. Als werknemers ziek worden, neemt de druk op hun toch al zwaarbelaste collega’s toe en vallen er nog meer mensen uit. Nationale-Nederlanden gaat het mkb een handje helpen bij het voorkomen van uitval door ziekte met een preventiepakket om ziekteverzuim te voorkomen.

Hoge werkdruk

Eerder onderzoek van Nationale-Nederlanden wees uit dat ziekteverzuim de Nederlandse werkgevers in 2021 meer dan € 18 miljard kostte. Volgens het CBS was het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2022 6,3%. Het tweede kwartaal was dat met 5,4% geen recordhoogte meer, maar nog steeds erg hoog. De oorzaak is te vinden in de hoge werkdruk, die toeneemt door een combinatie van personeelstekort en hoog ziekteverzuim. Dat zegt Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij Nationale-Nederlanden. “Hierdoor kunnen extra risico’s ontstaan die kunnen leiden tot toekomstig uitval door ziekteverzuim. Die risico’s wil je voorkomen door preventief aan de slag te gaan”, vult Schings aan.

Voorkomen van ziekteverzuim

Voorkomen is beter dan genezen en dus komt Nationale-Nederlanden met een preventiepakket voor het mkb. Werkgevers kunnen een preventiescan doen om inzicht te krijgen in hoe de situatie in hun bedrijf is. Daarnaast kunnen zij samen met een coach actief aan preventie gaan werken. Ook werknemers kunnen coaching en ondersteuning krijgen, zowel op werk- als op privégebied. Schings: “Met psychisch verzuim als belangrijke verzuimoorzaak verwachten wij dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren in het voorkomen van verzuim.”

Nationale-Nederlanden wil met het preventiepakket meer werk maken van vitale en veerkrachtige werknemers. De verzekeraar werkt daarvoor samen met de arbodienstverleners ArboDuo, ArboNed, HCS en Zorg van de Zaak.

Krapte op arbeidsmarkt blijft voorlopig

Uitzendorganisatie Randstad heeft de verwachting uitgesproken dat de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren structureel zal zijn door toenemende vergrijzing en gebrek aan scholing. Het aantal openstaande vacatures is nu misschien stabiel, maar staat wel op een bijzonder hoog niveau. Het blijft dus zaak te zorgen dat de werknemers die er zijn, goed kunnen blijven functioneren. Werkgevers in het mkb die een verzuim-ontzorgverzekering hebben, kunnen het preventiepakket erbij afsluiten. Nationale-Nederlanden ziet een groeiende behoefte aan het afdekken van de risico’s die verzuim met zich meebrengt en ook het voorkomen komt steeds hoger op de agenda te staan. De eerste preventiepakketten zijn dan ook al afgesloten.

Bron: Nationale-Nederlanden

GEEN REACTIES