NN: werkgever moet zelf pensioenuitvoerder kunnen kiezen

Een vrije keuze voor een pensioenuitvoerder voor de werkgever zou passend zijn. Dat stelt David Knibbe, ceo van verzekeraar Nationale-Nederland, in reactie op het regeerakkoord.

Daarmee wil Knibbe de zogeheten ‘grote verplichtstelling’ loslaten. Volgens hem verandert arbeid fundamenteel, verdwijnen beroepen en ontstaan nieuwe beroepen onder andere door technologische ontwikkelingen. ‘Vrije keuze sluit, samen met persoonlijk pensioen, aan bij een maatschappij die vergrijst, individualiseert en behoefte heeft aan transparantie.’ Daarnaast vindt Knibbe dat Nederland het beste kan overstappen op een pensioenstelsel op basis van persoonlijk pensioenvermogen en afschaffing van de doorsneepremie, zoals de regering voorstelt. Momenteel betalen jongeren relatief gezien veel en dragen daardoor teveel bij aan de opbouw van het pensioen van ouderen.

Anonieme buffer
In dit verband is Knibbe kritisch over het plan van het kabinet om ruimte te bieden voor een nieuwe anonieme collectieve buffer. ‘We begrijpen dat bepaalde risico’s collectief gedeeld moeten worden. Maar een stelsel waar sprake is van nieuwe anonieme collectieve buffers, waarvan niet duidelijk is wie nu waar recht op heeft, en met potentieel nieuwe intergenerationele risicodeling past niet goed bij persoonlijk pensioen. Het introduceert opnieuw een element dat de transparantie en vertrouwen in het stelsel kan ondermijnen.’ Eerder sprak Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars zich al uit tegen een dergelijke buffer.

Loondoorbetaling
Verder waarschuwt Knibbe voor de effecten van het plan van Rutte III om de loondoorbetaling bij ziekte in het tweede jaar collectief te maken. Volgens hem belemmert dit juist de re-integratie en leidt dit tot verzwaring van de daadwerkelijke werkgeverslasten en hogere verzuimcijfers en WIA-instroom. Volgens Knibbe ‘valt door een collectieve, uniforme premie in het tweede jaar een prikkel voor bedrijven weg om zich in te spannen voor de re-integratie van hun werknemers en zo hun premie laag te houden. ‘Een collectieve premie wordt immers gebaseerd op het risico van de hele groep. Ook het Centraal Planbureau heeft in 2015 geconstateerd dat het doorsnijden van de band tussen werkgever en werknemer in het tweede ziektejaar de kans op effectieve re-integratie vermindert. Samen met de nieuwe bewindspersonen moeten we er alles aan doen om de voornemens positief te laten uitpakken.’

GEEN REACTIES