Rutte II schuift pensioner carve out door naar Rutte III

copyright Pixabay

Behalve het nieuwe pensioenstelsel krijgt het nieuwe kabinet ook een andere pensioenkwestie doorgeschoven van Rutte II: de pensioner carve out.

Bij dit pensioenconcept gaat het om hoe aan de risicobereidheid van de verschillende groepen deelnemers binnen een pensioenfonds, tegemoet kan worden gekomen. De verplichtingen van gepensioneerden worden overgedragen aan een verzekeraar, terwijl actieven en slapers achterblijven in de ‘oude regeling’. Gepensioneerden nemen in de verzekerde omgeving risico terug, terwijl de achterblijvende populatie juist risico toe kan voegen – gerechtvaardigd door de langere resterende looptijd van hun verplichtingen. Dat kan, volgens initiatiefnemer Willis Towers Watson, leiden tot betere pensioenvooruitzichten voor beide groepen.

Obstakel
Een belangrijk juridisch obstakel voor dit concept kan de positie van de slapers zijn, in het bijzonder artikel 58 van de Pensioenwet. Dat artikel bepaalt dat slapers ten minste evenveel indexatie moeten ontvangen als gepensioneerden. Als de slapers achterblijven in het fonds, dan kan de consequentie zijn dat zij minder indexatie ontvangen dan gepensioneerden. Artikel 58 is namelijk gebonden aan de regeling, ook na wijziging van uitvoerder. Dat zou verholpen kunnen worden door in artikel 58 te bepalen dat de indexatie voor slapers alleen ten minste gelijk moet zijn aan die voor gepensioneerden als die indexaties bij dezelfde uitvoerder plaatsvinden. Bij overdracht aan een andere uitvoerder van de verplichtingen van gepensioneerden, geldt dit dan niet. Wel moet er volgens WTW naar evenwichtigheid worden gestreefd bij zo’n overdracht.

Uitstel
DNB zegt het met deze conclusie eens te zijn. Wel vindt DNB dat de wet meer duidelijkheid zou kunnen verschaffen over de invulling van evenwichtige belangenbehartiging bij (partiële) collectieve waardeoverdrachten. Maar voormalig staatssecretaris Klijnsma heeft in een brief aan de Tweede Kamer, eerder deze maand, zich daar niet over uitgesproken. Zij zegt dat een volgend kabinet de wenselijkheid van het wegnemen van de geconstateerde obstakels onderzoekt.

Bron: nieuwsbrief Willis Towers Watson

GEEN REACTIES