Weurding kapittelt SER over anonieme pensioenbuffers

bron: Verbond van Verzekeraars

Bij de hervorming van het pensioenstelsel moet het zogeheten persoonlijk pensioen het uitgangspunt zijn. Het helpt niet als de SER nu toch werkt aan anonieme buffers.

Deze kritiek uitte Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, zaterdag in een opinieartikel in het Financieele Dagblad. In het artikel breekt hij een lans voor het persoonlijk pensioen, waarbij deelnemers een eigen ‘pensioenpot’ hebben en waarbij tegelijkertijd de ingelegde premies collectief worden belegd en solidariteit bestaat tussen mensen die lang leven en mensen die vroeg overlijden.

Herverdeling
Maar, betoogt Weurding, het persoonlijk pensioen doet niet aan herverdeling van rechten, risico’s en rekeningen, tussen verschillende groepen. Weurding citeert de SER die in 2014 stelde “dat het vertrouwen in het huidige stelsel onder druk staat door ondoorzichtige en soms moeilijk te rechtvaardigen herverdeling tussen groepen deelnemers”. Dat binnen dezelfde SER nu gewerkt wordt aan de introductie van anonieme buffers, waarlangs geld toch weer tussen groepen en generaties wordt versleept, vindt Weurding dan ook ‘lastig voor te stellen’.

Doorsneepremie
Verder vindt Weurding het ‘essentieel’ dat in een hervormd pensioenstelsel de doorsneepremie-systematiek wordt afgeschaft om zo het vertrouwen in het stelsel te behouden. Bij de (huidige) doorsneepremies subsidiëren de jongeren de ouderen. Maar omdat jongeren tegenwoordig niet meer hun hele leven bij hetzelfde bedrijf of in dezelfde sector werken (en niet zelden uit loondienst gaan), worden jongeren daarvoor niet gecompenseerd. Deze eenzijdige solidariteit moet volgens Weurding vervangen worden door een systeem waarbij de solidariteit tussen jong en oud weer wederkerig en dus houdbaar wordt.

Piketpaaltjes
Weurding roept een nieuw kabinet op om, nu het SER-overleg is gestrand, alvast ‘een paar piketpaaltjes stevig in de grond te slaan’: het persoonlijk pensioen en een premiesysteem dat gebaseerd is op wederkerige solidariteit. Met deze ‘apk’ kan volgens Weurding het pensioenstelsel de komende vijf jaar weer de weg op.

GEEN REACTIES