Pensioen verdelen bij scheiding wordt eenvoudiger met nieuw formulier

Pensioen verdelen bij scheiding wordt eenvoudiger met nieuw formulier
© Pixabay

Partners die uit elkaar gaan kunnen vanaf nu eenvoudiger hun pensioen verdelen. Het Platform Wijzer in Geldzaken heeft samen met de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie het benodigde formulier voor pensioenverevening sterk vereenvoudigd. Het mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding is vanaf nu online beschikbaar.

Bij ruim een derde van de scheidingen wordt er niet over pensioen gesproken, blijkt uit de Pensioenmonitor van Wijzer in Geldzaken. Er wordt niet aan gedacht of het wordt als (te) ingewikkeld ervaren. Dit terwijl het verdelen van het ouderdomspensioen, ofwel ‘verevenen’, bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap of echtscheiding een wettelijk recht is.

De afspraken die partners bij een scheiding over de verdeling van hun ouderdomspensioen maken moeten zij zelf binnen twee jaar na scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerder(s). Wanneer dit op tijd gebeurt, betaalt de pensioenuitvoerder vanaf de pensioendatum aan beide partners hun deel van het pensioen uit. Maar wie zonder het formulier ingevuld te hebben na twee jaar aanspraak wil maken op het opgebouwde pensioen van de ex-partner, moet de ex-partner bij pensionering vragen het pensioen uit te betalen. Dat betekent dat ex-partners weer van elkaar afhankelijk worden en dit leidt in de praktijk vaak tot conflictsituaties.

Nieuw formulier is eerste stap
Henriëtte Raap-Scheele, woordvoerder van Wijzer in geldzaken: “Als onderdeel van de evaluatie van de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’, heeft Wijzer in geldzaken samen met betrokken ministeries gekeken hoe we pensioenverdeling makkelijker kunnen maken. Het nieuwe formulier is wat ons betreft een eerste stap. Het is korter geworden en qua taalgebruik sterk vereenvoudigd. We verwachten dat dit bijdraagt aan betere en tijdige afspraken bij de verdeling van ouderdomspensioen na een scheiding. De komende periode zullen we samen met de professionals die mensen ondersteunen bij een scheiding, extra aandacht vestigen op pensioenverevening. Ook blijven we betrokken bij het verdere wetgevingstraject.”

Tijdens de Pensioen3daagse die dit jaar plaatsvindt op 31 oktober, 1 en 2 november aanstaande, worden mensen extra gewezen op het feit dat ook een gebeurtenis als een scheiding van invloed kan zijn op iemands pensioensituatie.

Bron: Wijzer in Geldzaken

GEEN REACTIES