NN krijgt claims ratio flink omlaag in 2018

De Nederlandse verzekeringstak van NN Group realiseerde afgelopen jaar een forse verbetering van de claims ratio. Deze daalde met drie procentpunt naar 70,6%.

Dat blijkt uit de cijfers van NN Group. Bij alle schadeonderdelen was sprake van een daling van de claims ratio. In het vierde kwartaal kwam deze ratio, de verhouding tussen claims en premies in het schadebedrijf, uit op slechts 67,1% en daarmee is de verzekeraar bijna terug op het niveau van voor de overname van Delta Lloyd. Laatstgenoemde bracht verzekeringstechnisch een veel minder rendabele schadeportefeuille mee. Gedurende de integratie binnen Nationale-Nederlanden is het schadebeleid van deze portefeuille aanzienlijk aangescherpt.

Provisie
Daar staat tegenover dat de verhouding tussen de gemaakte bedrijfskosten en de premies verslechterde van 28,4% naar 28,8%. Dit kwam vooral door hogere provisies voor het intermediair. De provisies, en daaraan gerelateerde kosten, namen in 2018 toe van €382 mln naar €534 mln. Maar per saldo presteerde het schadebedrijf van Nationale-Nederlanden vorig jaar beter en kwam het verzekeringstechnisch weer in de zwarte cijfers.

Leven
Het operationeel resultaat van het Nederlandse levenbedrijf groeide in 2018 met 8,5% naar €972 mln. Dit werd zowel gedreven door hogere premie- en beleggingsinkomsten (+3,5%) als door lagere bedrijfskosten (-4,3%). De premie-inkomsten uit nieuwe levenbusiness nam in 2018 met bijna 30% af. Dit komt volgens NN doordat er afgelopen jaar minder pensioencontracten afliepen (en dus niet konden worden vernieuwd).

Bank
Het hypotheekbedrijf van NN Bank beleefde een goed vierde kwartaal met een nieuwe productie van €2,2 mrd, een miljard meer dan de productie van de voorgaande kwartalen. Wel begint het fundingprobleem van NN Bank nu goed zichtbaar te worden. Het gestalde spaargeld nam af naar €14,5 mrd terwijl de hypotheekproductie dus aanzienlijk toenam. Noodgedwongen verkocht NN Bank in het vierde kwartaal voor €1,5 mrd aan hypotheken.

GEEN REACTIES