Winst Aegon daalt met 83%

AFM legt Aegon Levensverzekering boete op van half miljoen euro

De tweede helft van 2018 is voor Aegon dramatisch verlopen. Het zijn vooral de Amerikaanse activiteiten die de nettowinst doen kelderen tot 253 miljoen euro. Dat is 83% minder dan dezelfde periode een jaar eerder, toen de nettowinst bijna anderhalf miljard bedroeg. Het onderliggende resultaat daalde met 8% tot EUR 1.01 miljard.

Het bedrijf schrijft dit toe aan slechte marktomstandigheden in de Verenigde Staten en eenmalige kostenposten. Zo is er de schikking die Aegon trof met de Amerikaanse beurswaakhond SEC, een boekverlies op de verkoop van Amerikaanse levensherverzekeringsactiviteiten en lagere resultaten bij de pensioenactiviteiten in de VS. Bovendien waren er in 2017 eenmalige posten die het resultaat destijds opvoerden.

Het rendement op het eigen vermogen nam wel toe tot 10,2% (in dezelfde periode een jaar eerder bedroeg dit 9,7%). Deze stijging is deels het gevolg van belastinghervormingen in de VS. De Solvency II ratio van het bedrijf bedraagt 211%, ruim boven de beoogde bandbreedte.

Nederland
Ook de bedrijfsactiviteiten in Nederland zijn niet om over naar huis te schrijven. Het leven- en pensioenbedrijf zag de operationele winst dalen van 238 miljoen euro in de 1e helft 2018 tot 223 miljoen euro in de 2e helft. De winst in het schadebedrijf daalde van 24 tot 17 miljoen euro. De combined ratio ging omhoog van 88 naar 94%. De hypotheekproductie lag in de 2e helft van 2018 een fractie hoger dan in de eerste helft: deze nam toe van 4,6 naar 4,7 miljard euro.

Uitdagend
Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur: noemde het tweede halfjaar van 2018 “uitdagend” doordat de markten tegen het eind van het jaar flink omlaag gingen. “Dit had invloed op het beleggingsrendement van onze klanten en daarmee ook op de resultaten van onze dienstverleningsactiviteiten.” Hij kondigde aan dat er de nodige initiatieven ontplooid zijn om aanvullende diensten aan te bieden en de omzetgroei te stimuleren om zodoende de resultaten te verbeteren.

Bron: Aegon

GEEN REACTIES