Nieuwe hypotheekproductie ABN zakt helemaal in

€2 miljoen boete voor ABN AMRO wegens verzwijgen vertrek Zalm

ABN Amro zag, na een aantal slechte kwartalen, in het vierde kwartaal de nieuwe hypotheekproductie opnieuw dalen, met 7,3%.

Daarmee is 2018 een buitengewoon slecht jaar voor de hypotheekverkopers van de Nederlandse tak van ABN Amro. In het derde kwartaal was de nieuwe productie al met 6,8% gedaald en in het tweede kwartaal met 8,4%. Veelzeggend is dat de bank in het rapport over het vierde kwartaal gestopt is met het vermelden van het marktaandeel (ten aanzien van de nieuwe productie). In het derde kwartaal bedroeg dit marktaandeel 16,2%, ruim 3,5 procentpunt lager dan in het eerste kwartaal van 2018. Kijkend naar de lagere productie, dan kan worden verondersteld dat het marktaandeel van ABN in het vierde kwartaal mogelijk onder de 15% is gezakt.

Als verklaring geeft ABN Amro de hevige concurrentie op de hypotheekmarkt. De bank zegt vast te hebben gehouden aan een gedisciplineerd prijsbeleid. Daardoor kozen enerzijds veel klanten derhalve voor een andere bank, aan de andere kant verbeterde ABN Amro daardoor naar eigen zeggen het renteresultaat op hypotheken.

De aflossingen op hypotheken lagen in het vierde kwartaal ruim 17% hoger dan het derde kwartaal en bijna 5% hoger dan het vierde kwartaal van 2017. De contractuele aflossingen groeien gestaag, de extra aflossingen kwamen uit op bijna 1 miljard euro, vergelijkbaar met het vierde kwartaal van 2017. De totale hypotheekportefeuille van ABN bedraagt per 31 december €148,8 mrd, €1,1 mrd minder dan eind september en bijna €2 mrd minder dan begin 2018.

Het aandeel van hypotheken op basis van annuïtaire aflossing steeg vorig jaar rap van 24% naar 29%. Dit ging ten koste van aflossingsvrije, spaar- en beleggingshypotheken. Het percentage onder water hypotheken nam in 2018 af van 7,8% naar 2,4%. De bank geeft aan dat deze klanten niet per se in financiële moeilijkheden verkeren, maar dat de bank wel actief met de klanten in gesprek gaat in het geval van een aflossingsvrije hypotheek.

GEEN REACTIES