NN grijpt hard in bij Nederlandse schadedivisie

NN Group wordt volledig eigenaar van ABN Amro Levensverzekering N.V.

Verzekeraar NN Group neemt een aantal forse maatregelen om het resultaat van de Nederlandse schadeactiviteiten te verbeteren.

Dat stelt Leon van Riet, CEO van de Nederlandse schadetak van NN Group, donderdag op een analistendag die de verzekeraar organiseert. NN Group is niet tevreden over de prestaties van haar schadetak. De doelstelling is om de combined ratio onder de 97% te krijgen door kostenbesparingen (20%), een aangepast productenaanbod en een strikter acceptatiebeleid. Bij de categorieën brand, motor en varia liggen ook premieverhogingen in het verschiet, bovenop de verhogingen die al zijn doorgevoerd (bij motor WA 15-20% en bij brand 6%). Verder stelt NN speciale task forces in om continu de acceptatie te evalueren en preventie te stimuleren. Daarnaast worden de distributiekanalen ‘geoptimaliseerd’, waarbij NN vooral kijkt naar het volmachtkanaal. Bij het ‘rationaliseren’ van de productportfolio kijkt NN nadrukkelijk naar de co-assurantiemarkt (waar Delta Lloyd tot op heden een behoorlijke positie had) en naar aansprakelijkheidsverzekeringen voor accountants en advocaten. Overigens is NN wel te spreken over de schadeverzekeringen die via OHRA, ABN Amro en ING (vooral digitaal) worden verkocht. Daar ligt het kostenniveau veel lager, waardoor de combined ratio op ongeveer 95%.

Maatregelen AOV
Bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waar NN Group in Nederland een marktaandeel heeft van 28%, heeft de verzekeraar dit jaar te maken met een aanzienlijke stijging van de claim ratio van 68,2% naar 74,5%. Volgens NN komt dit door een hogere instroom van arbeidsongeschikten en een lagere re-integratie, in het bijzonder bij de individuele AOV-activiteiten. NN gaat de tegenvallende resultaten vooral te lijf met kostenbesparingen. Het aantal IT-systemen wordt teruggebracht en dubbele functies (bij bv marketing en verkoop) worden geschrapt. Verder zal NN zich meer gaan richten op de corporate markt voor verzuim/WGA en komt het volgend jaar met een nieuw product voor ZZP-ers.

Kostenreductie Leven
Ook bij de Nederlandse leven/pensioendivisie wordt tot 2020 ongeveer 20% aan kosten bespaard, onder meer door synergievoordelen als gevolg van de overname van Delta Lloyd. Net als bij schade ligt ook hier de nadruk op het terugdringen van het aantal IT-systemen en het schrappen van dubbele functies. Ten aanzien van de marktbenadering wil NN zich nog meer richten op de groeiende DC-pensioenmarkt. De combinatie NN/Delta Lloyd wil één pensioenoplossing voor DC-klanten en één oplossing voor PPI-klanten. De verzekeraar wil verder DB-regelingen die klanten nu nog hebben, gaan omzetten naar DC-regelingen, waar minder kapitaal voor nodig is.

Integratie Delta Lloyd
Verder stelde CEO Lard Friese dat de integratie van Delta Lloyd in 2020 zal zijn afgerond. De activiteiten op het vlak van vermogensbeheer, bankieren en het hoofdkantoor zullen naar verwachting al eind volgend jaar zijn ingevoegd. Maar volgens Friese is de integratie van de verzekeringsbusiness veel complexer en zal dit twee jaar langer duren. Deels heeft dit te maken met het in elkaar schuiven van de IT-systemen. Met de overname van Delta Lloyd wil NN Group (in combinatie met enkele andere besparingsplannen) in totaal €350 mln aan kosten besparen.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES