Nederlandse verzekeraars scoren goed in Europese stresstest

Nederlandse verzekeraars scoren goed in Europese stresstest

Nederlandse grote verzekeraars scoren beter dan hun Europese collega’s in een onlangs uitgevoerde stresstest van de Europese toezicht houder EIOPA. In deze stresstest werd de gevoeligheid van verzekeraars onderzocht voor een scenario met lang voortdurende coronabesmettingen en -maatregelen, gecombineerd met een lage rente.

Het is de vijfde keer dat EIOPA een EU-brede stresstest uitvoerde. Er namen 44 Europese verzekeraars aan deel, waaronder Aegon, Nationale Nederlanden en Achmea. ASR en Athora deden niet mee, maar voerden dezelfde toets uit onder toezicht van DNB.

In het scenario van lang voortdurende COVID-19 gecombineerd met een lage rente is sprake van een stevige neergang van de economie: met een forse daling van aandelen-, onroerend goed- en commodity-markten, uiteenlopende overheidsrentes binnen Europese landen, toenemende creditspreads en een significante verlaging van de swaprentes. Het scenario is door EIOPA gecomplementeerd met sectorspecifieke verzekeringstechnische schokken. In de stresstest voerde Eiopa een kapitaal- en solvabiliteitsbeoordeling uit en onderzocht voor het eerst ook de liquiditeitsposities van deelnemers vóór en na het ‘rampscenario’.

Renterisico goed afgedekt

De uitkomsten van de kapitaalcomponent van de stresstest laten zien dat verzekeraars voldoende activa hebben om in dit scenario hun verplichtingen aan de polishouders te dekken. Ook blijkt de impact van dit stressscenario op Nederlandse verzekeraars beperkter dan het Europese gemiddelde. Dit komt met name doordat Nederlandse verzekeringsgroepen hun renterisico goed hebben afgedekt.

Daarnaast hebben zogeheten Lange Termijn Garantiemaatregelen (LTG) en Overgangsmaatregelen zowel voor Nederlandse als voor Europese verzekeraars een ‘significante schokabsorberende werking’, aldus DNB. ‘De resultaten laten zien dat Nederlandse verzekeraars goed bestand zijn tegen het gekozen stressscenario. Tegelijkertijd wordt de impact van het stressscenario sterk gedempt door de LTG-maatregelen, met name de Volatility Adjustment (VA).’ De volatiliteitsaanpassing is een maatregel om te zorgen voor de juiste behandeling van verzekeringsproducten met langetermijngaranties onder Solvency II. EIOPA heeft in haar advies aan de Europese Commissie over de Solvency II-herziening voorstellen gedaan om overshooting effecten vanuit de VA te voorkomen.

Overigens bleek ook uit de resultaten dat een deel van de Europese verzekeraars nog steeds sterk leunt op overgangsmaatregelen, die ingevoerd zijn om de overgang van Solvency I naar het Solvency II-regime te vergemakkelijken. Deze tijdelijke maatregelen worden tegen 2032 afgeschaft. Ondernemingen zouden concrete stappen moeten zetten om hun afhankelijkheid van tijdelijke maatregelen te verkleinen, waarschuwt EIOPA.

Langdurig lage rente

Verder moet bedacht moet worden dat in de net afgenomen stresstest niet is gekeken naar kwetsbaarheden als gevolg van een langdurig lage rente. Dit scenario zou juist Nederlandse verzekeraars hard kunnen raken vanwege de vele langlopende pensioen- en levensverzekeringen die zij in portefeuille hebben. DNB raadt verzekeraars dan ook aan om in hun kapitaal- en dividendbeleid rekening te blijven houden met de lage rente en de duurzaamheid van hun kapitaalpositie op de middellange termijn. Ook moeten ze voor ogen houden dat een scenario van stijgende swaprentes een negatief effect kan hebben op hun liquiditeitspositie.

Bron: DNB, EIOPA

GEEN REACTIES