Nederlanders te zorgeloos over financiële gevolgen van scheiding

Nederlanders te zorgeloos over financiële gevolgen van scheiding
© S. Hermann & F. Richter, Pixabay

Werk aan de winkel voor verzekeringsadviseurs en financieel planners. Nederlanders schatten de financiële impact van een scheiding te laag in. Ondanks dat relatiebreuk de meest voorkomende oorzaak is van financiële problemen, blijven we er onbekommerd onder. De Federatie voor Financieel Planners (FFP) roept marktpartijen op tot samenwerking, om mensen hun zaken beter te laten regelen.

De FFP en softwareleverancier Omniplan ontdekten na eigen onderzoek dat bijna acht op de tien mensen geen financiële problemen verwacht, indien hun relatie zou stranden. Bijna de helft beschouwt financiële problemen na een relatiebreuk zelfs als vrijwel uitgesloten.

Schrijnende gevallen

Mark Dukers, directeur van de FFP, maakt zich zorgen over deze uitkomsten. De praktijk laat immers zien dat een relatiebreuk de meest voorkomende oorzaak is waardoor mensen in financiële problemen komen. “Iedereen kent wel schrijnende gevallen. Stellen die tegen wil en dank onder hetzelfde dak blijven wonen of die amper het hoofd boven water kunnen houden, omdat ze met dubbele lasten zitten. Het CBS heeft berekend dat zo’n zeven procent van de gescheiden mensen onder de armoedegrens terechtkomt. Bij vrouwen komt dat bovendien twee keer vaker voor dan bij mannen.”

Verontrustend

Met name voor vrouwen is de situatie na een scheiding verontrustend. Zij genieten vaak minder inkomen en gaan er in koopkracht fors op achteruit. Vreemd genoeg schatten de vrouwen hun kans op financiële problemen (nog) kleiner in dan mannen. Dukers: “De vraagt rijst of zij zich misschien rijker rekenen dan ze zijn of dat er een soort onverschilligheid vanuit gaat – het idee dat ze er toch niets aan kunnen veranderen.”

Kloof

Dukers constateert bovendien bij zowel vrouwen als mannen een grote kloof tussen het aanwezige inzicht en het daadwerkelijk regelen van zaken. “We zijn geneigd altijd maar in te steken op informatievoorziening, met het idee dat als mensen het snappen, ze vanzelf wel dingen gaan regelen. Zo werkt het helaas niet. We moeten ze aansporen om tot actie over te gaan.”

De FFP-directeur roept daarom marktspelers op tot samenwerking. “Onderzoekers, financieel planners, overheid en bedrijfsleven: gezamenlijk moeten we kijken wat er nodig is om consumenten in de actiemodus te krijgen.”

Bron: FFP

GEEN REACTIES