Verbond opent webpagina over Oekraïne

Verbond opent webpagina over Oekraïne
© Oleg Mityukhin, Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars heeft een themapagina geopend over de Oekraïne, met informatie over de situatie in relatie tot verzekeren. “Met de Russische inval, is het risicoprofiel van Oekraïne duidelijk veranderd. En ook als er nieuwe sancties worden uitgevaardigd, kan dit effect hebben op verzekerden en op hoe verzekeraars om moeten gaan met wet- en regelgeving.”

Zo moeten bedrijven en zeker ook financiële instellingen extra alert zijn op toevoegingen aan de zogenoemde sanctielijsten, waarschuwt het Verbond. Deze lijsten worden regelmatig aangepast op basis van verscherpte sancties door onder andere de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Handel met en het faciliteren van activiteiten met personen of entiteiten op deze lijsten is verboden, er staan dan ook hoge boetes op.

Reisverzekeringen

De kleurcode van het reisadvies van de Nederlandse overheid is al sinds 12 februari ‘rood’: te gevaarlijk om naartoe te reizen. Dit heeft zoals bekend gevolgen voor de dekking van reis- en annuleringsverzekeringen.

Kredietverzekeringen

Bedrijven die producten of diensten leveren aan debiteuren gevestigd in de Oekraïne, waarbij pas na levering wordt betaald (zogenoemd ‘handelskrediet’), lopen extra risico ten gevolge van de oplopende spanning in de regio. Het Verbond adviseert om dit risico te heroverwegen en maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door nieuwe leveringen te doen op basis van vooruitbetaling of door het verkrijgen van aanvullende garanties. De dekking die kredietverzekeraars bieden aan leveranciers kan als gevolg hiervan verder worden aangepast, zowel in termen van beschikbare dekkingscapaciteit als op het gebied van premie en voorwaarden.

Transportverzekeringen

Ook de transportsector heeft te maken met de gevolgen van de oplopende dreiging en het mogelijk afsluiten van het luchtruim, waterwegen en grenzen. De in goederentransportverzekeringen gebruikelijke oorlogsclausule (M3) kan in werking treden als de situatie verder verslechtert. Dit kan gevolgen hebben voor de dekking.

Cyberverzekeringen

Cyberverzekeringen richten zich niet specifiek op bedreigingen uit een land of regio en kennen daardoor in de regel geen specifieke uitsluiting(en). Maar, ‘oorlog’ kan in sommige gevallen opgenomen zijn als uitsluiting. Polishouders krijgen het advies om bij twijfel of vragen contact op te nemen met hun verzekeraar.

Molest

Ten slotte aandacht voor molest. Molest zijn grootschalige, door menselijk handelen veroorzaakte, gewelddadige calamiteiten, zoals oorlog. Molest is in Nederland vaak (wettelijk) uitgesloten van dekking vanwege het cumulatierisico en het mogelijk in gevaar brengen van de financiële stabiliteit van verzekeraars.

Het verbod geldt alleen voor verzekeraars onder Nederlands toezicht. Bijkantoren van buitenlandse partijen kunnen voor Nederlandse klanten wél dekking bieden tegen vormen van molest.

Voor onderlinge verzekeraars heeft de wetgever overigens een wettelijke uitzondering gemaakt. Voor hen geldt het hierboven beschreven verbod niet. Daarbij gaat het specifiek om onderlinge waarborgmaatschappijen met zetel in Nederland en ondernemingen op onderlinge grondslag met zetel buiten Nederland die uitsluitend schadeverzekeringen aangaan met betrekking tot schade die veroorzaakt kan worden door, of ontstaan uit: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

Ook bij zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen is het toegestaan risico’s van molest te verzekeren in de algemeen gebruikelijke molestclausules, zolang De Nederlandsche Bank daartegen geen bedenkingen naar voren heeft gebracht.

Bron: Verbond van Verzekeraars

 

 

GEEN REACTIES