Met herverzekeren de solvabiliteit oppeppen: kan dat straks nog?

© DNB

De laatste jaren zijn sommige levens- en pensioenverzekeraars herverzekering als instrument gaan inzetten om de solvabiliteit te verbeteren. DNB komt nu met een verdere invulling van de voorwaarden waaronder dit mag gebeuren.

Het gaat in het bijzonder om verzekeraars met een grote levenportefeuille op basis van garantiecontracten. Met de lage rente nemen de verplichtingen van de portefeuille toe, en kan dit een bedreiging voor de solvabiliteit vormen. Door de risico’s van de portefeuille (voor een deel) onder te brengen bij een andere partij, kan de Solvency II-ratio weer toenemen. In Nederland maakte Generali Nederland daar (voorafgaand aan de overname door ASR) gebruik van, door de portefeuille te herverzekeren bij de Italiaanse moeder. Een paar weken terug werd in een artikel in Het Financieele Dagblad duidelijk dat ook Conservatrix de levenportefeuille herverzekert, en wel bij een partij op Barbados.

In een consultatiedocument komt DNB nu met een nadere invulling waaronder herverzekering kan plaatsvinden. De nadruk in dit document ligt in het bijzonder op de kans op een faillissement van de herverzekeraar. DNB zegt niet te willen voorschrijven op wat voor manier een herverzekeringscontract moet worden opgesteld, maar geeft nu wel criteria onder welke voorwaarden het kan meetellen met de berekening van de Solvency II-ratio. De timing van DNB lijkt niet helemaal toevallig, gelet op het ‘geval- Conservatrix’ en de mogelijke verkoop van Vivat.

Zo moet volgens DNB duidelijk zijn wat het potentiële verlies is voor de verzekeraar bij een faillissement van de herverzekeraar. De verzekeraar moet daarom een goed beeld hebben van de reikwijdte van de dekking bij de herverzekeraar. Verder moet de verzekeraar helder hebben wat dit verlies betekent voor de eigen risk margin, wanneer een herverzekeraar failliet gaat. In het geval het om een ‘significant’ risico gaat, moet de verzekeraar daarmee aan de slag. Daarnaast worden er instructies geven omtrent de governance en de omstandigheden rond ‘collateral arrangements’.

GEEN REACTIES