Stijging zakelijke premies zet door op Europese markt

Kifid: Premie schadeverzekering mag stijgen bij stilzwijgende verlenging - ongeacht het bedrag
© Pixabay

De zakelijke verzekeringsmarkt op het Europese vasteland zag afgelopen jaar de premies voor het eerst sinds lange tijd weer eens stijgen.

Dat blijkt uit de Global Insurance Market Index van verzekeringsmakelaar Marsh. In het vierde kwartaal was de stijging op kwartaalbasis zelfs meer dan 2%; gemeten naar jaar op jaar was deze stijging 1,5%. De zakelijke markt beëindigt daarmee een periode van structurele premiedalingen, die voor een deel het gevolg was van overcapaciteit. Vooral in de tweede helft van 2014 en in 2015 waren de dalingen fors, vaak meer dan 4%. Vanaf 2016 zwakte de premiedalingen af en afgelopen jaar was er derhalve weer een stijging te noteren. Deels heeft dit te maken met het feit dat sommige verzekeraars zich uit bepaalde segmenten terugtrekken, waardoor de ‘blijvers’ kans zien, de premies te verhogen. Daarnaast spelen hogere herverzekeringspremies een rol.

De verhoging is vooral zichtbaar in de categorie ‘property’: +3,1% in het vierde kwartaal. Volgens Marsh geldt dit zowel voor polissen gerelateerd aan ‘ramp-schade’, zoals overstromingen en aardbevingen, als aan reguliere property-verzekeringen. Daarnaast stegen de premies voor financiële aansprakelijkheid. Marsh stelt dat vooral financiële instellingen meer premie zijn gaan betalen. De enige categorie met prijsdaling is ‘casualty’, maar Marsh signaleert dat de premies van motorrijtuigenverzekeringen wel stegen.

Op de Britse zakelijke verzekeringsmarkt is, over het geheel genomen, een vergelijkbaar beeld te zien. Maar hier komt de stijging vooral uit de financiële aansprakelijkheid, met premieverhogingen van bijna 7%. De premies van casualty-polissen daalden daarentegen, vooral bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Op de Amerikaanse markt is interessant dat de premies voor cyberverzekeringen licht dalen. De daling is al zichtbaar sinds begin 2017, met een kleine opleving in het eerste kwartaal van afgelopen jaar. Het staat wel in schril contrast met de jaren ervoor, met premiestijgingen van soms wel 20%.

Bron: Marsh

GEEN REACTIES