Lijfrente via verzekering pakt ineens gunstiger uit dan via bank

Lijfrente via verzekering pakt ineens gunstiger uit dan via bank
© S. Hermann / F. Richter, Pixabay

In een jaar tijd is het marktbeeld voor uitkerende lijfrentes volledig omgeslagen ten gunste van de verzekerde varianten, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. De gestegen rentes pakken uit in het voordeel van verzekeraars, ondanks dat een polis hogere kosten heeft dan een bancaire lijfrente.

Zowel banken als verzekeraars bieden lijfrenteoplossingen met vaste uitkeringen. Een bankspaarlijfrenterekening loopt gedurende de uitkeringsperiode altijd helemaal leeg ten gunste van de rekeninghouder of de nabestaanden. Je kunt stellen dat de uitkeringen zeker zijn.

Overlevingsbonus

Aan een verzekering kleeft een risico-element. Bij overlijden vervalt het nog niet uitgekeerde saldo aan de verzekeraar. In ruil hiervoor ontvangt de verzekerde een hogere uitkering (negatieve risicopremie), zolang deze leeft. Een soort overlevingsbonus. Dat verhoogt het rendement op de koopsom. Elke uitkering is dus afhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde en/of de medeverzekerde. Omdat een verzekering een risico-element bevat, is een levenslange uitkering mogelijk. Dit is met een bancair product onmogelijk.

In de afgelopen jaargangen van het Special Item Lijfrentes bleek dat de hoogste uitkering uit een verzekeringspolis altijd lager was dan de laagste uitkering uit een bankspaarrekening. Welke berekening je ook maakte, eerst kwamen de  bankspaarproducten en dan op afstand de verzekeringen. Dit beeld is volledig veranderd.

Het rendement bij overleven bij een verzekering op één leven kroop naar het rendement op banksparen toe. De toenadering was te verklaren door de verder gedaalde rente in 2021, vooral bij bankspaarproducten. Daardoor gingen de rendementen op banksparen en verzekeren elkaar overlappen.

Renteverhogingen ECB

Sinds de renteverhogingen van de ECB dit najaar is de rente die verzekeraars gemiddeld hanteren echter hard gestegen. De bancaire rentes zijn veel beperkter omhoog gegaan. Bij een aantal verzekeringsproducten wordt momenteel een rente van 2,86% berekend bij sommige looptijden.

Daartegenover staat wel dat verzekeraars allerlei kosten berekenen die verlagend werken op de uitkeringen. Dit is meestal een samenstelling van eerste kosten en doorlopende kosten. Verder kan er sprake zijn van allerlei op- en afslagen, risicofactoren en sturingsfactoren.

De koopsom wordt dus verminderd met eerste kosten en de contante waarde van de doorlopende kosten. De dan resterende netto koopsom is gelijk aan de contante waarde van de verwachte uitkeringen. De vraag is of de rentestijging teniet wordt gedaan door die kosten. Het antwoord is duidelijk nee. Bij het doorrekenen van diverse profielen, blijken de verzekeraars een hogere uitkering te geven dan banken.

Rekenvoorbeeld

Om dit te illustreren geeft Moneyview een voorbeeld van een gemiddeld bankspaarproduct en een gemiddeld verzekeringsproduct per 1 november 2022. Uitgegaan wordt van een koopsom van € 75.000,- en een looptijd van 10 jaar voor een 67-jarige verzekerde. De gemiddelde bankspaarrente is 0,95%, de gemiddelde rente bij de verzekeraar is 2,86%.

Een bancair product keert gemiddeld ruim € 655,- per maand uit. Dat is eenvoudig uit te rekenen met een annuïteitenformule. De verzekering keert echter € 723,- uit bij een verzekering op één leven of € 702,- bij een verzekering op twee levens met 70% overgang. Dat is respectievelijk 3,0% en 2,4% rendement. Let wel, bij overleven van de looptijd. De verzekerde profiteert van een ingerekende sterftekans van circa 10% die zich uit in negatieve risicopremies, lees verhoging van de uitkering.

De verrekening van kosten of afslagen op de rente drukken het rendement. Vorig jaar nog kon het rendement op een verzekering, los van de negatieve rente in het product, negatief uitpakken. Dat betekende dat de gestorte koopsom groter was dan de som van de uitkeringen. Die situatie is nu ineens ver weg.

ProductRating Lijfrentes

MoneyView heeft zoals elk jaar de jaarlijkse benchmark vastgesteld.
De Vijf sterren voor voorwaarden en prijsstelling van Direct ingaande lijfrentes gaan naar Reaal Zuivere Lijfrente.
De Vijf sterren voor voorwaarden van Lijfrente Sparen (opbouw) gaan naar SNS Lijfrente Sparen.
Er zijn te weinig producten op de markt om de ProductRating Prijs Lijfrente Sparen op te kunnen stellen.
De Vijf sterren voor voorwaarden van Lijfrente Beleggen (opbouw) gaan naar Brand New Day met de Pensioenrekening en de ZZP Pensioenrekening, en naar De Goudse, met De Goudse Beleggingslijfrenteverzekering.
De Vijf sterren voor prijsstelling van Lijfrente Beleggen (opbouw) gaan naar Brand New Day met de ZZP Pensioenrekening, BrightPensioen met BrightPensioen en Meesman met Meesman Indexbeleggen Pensioen.

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES