Leidraad Sanctiewet Volmacht uitgebreid

Verbond van Verzekeraars en NVGA komen met update leidraad sanctiewet volmacht

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) kondigen aan dat er een nieuwe versie van de Leidraad Sanctiewet Volmacht is. Ten opzichte van de versie uit 2018 zijn er nu requirements voor de compliancy toets en praktische voorbeelden toegevoegd.

Update van de leidraad
In 2018 werd de Leidraad Sanctiewet Volmacht geïntroduceerd. In de loop van de tijd bleek er echter nog een aantal situaties te zijn die ruimte voor interpretatie overlieten. Daar is nu een Q&A voor toegevoegd die voor verduidelijking zorgt. Ook kan de gevolmachtigde voortaan controleren of hij aan de wetgeving voldoet door middel van de requirements voor de compliancy toets.

Doel van de leidraad
Verzekeraars moeten voldoen aan de eisen volgens de Sanctiewet en aan (inter)nationale sanctiemaatregelen. Dit geldt ook voor de gevolmachtigden. Omdat verzekeraars hier op verschillende manieren mee omgingen, leidde dat tot problemen in de volmachtketen. De leidraad is opgesteld om tot een effectieve implementatie van de Sanctiewet in de volmachtketen te komen.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES