Pensioenpremies gaan omlaag

© Pixabay.com

Pensioenpremies voor veel werknemers lager, kopte het FD vanmorgen. Dit is opvallend omdat veel pensioenfondsen een (te) lage dekkingsgraad hebben. Korten van de uitkeringen zou eerder aan de orde zijn, maar daar wilden de fondsen nog niet op vooruitlopen.

Het FD en vakblad Pensioen Pro deden onderzoek naar de premie van de vijftig grootste bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland. Van deze fondsen verlagen er tien de premie – waaronder ABP, PMT en PME, terwijl veertien hem verhogen. De gemiddelde verlaging is zo’n 5%. Bij de fondsen die verhogen gaat het om een gemiddeld forsere verandering, namelijk 11%.

Dat de premies lager zijn, komt doordat zij eind vorig jaar zijn vastgesteld, dus voor de recente crisis. Een grote groep fondsen maakt hiervoor gebruik van de wettelijke mogelijkheden om hun premie te ‘dempen’. Door niet de rente, maar het verwacht rendement op hun beleggingen tot uitgangspunt te maken voor de premie, kunnen ze de premiestijging beperken of voorkomen.

Van korte duur

De premieverlaging bij het ABP zal van korte duur zijn. Pensioenfonds ABP heeft gisteren besloten per 1 april voor een periode van vijf jaar een opslag van 1% op de pensioenpremie in te voeren. De totale premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen komt daarmee op 18,8%.

(Bron: FD en persbericht ABP)

GEEN REACTIES