Kifid is bijna door stapel klachten over woekerpolissen heen

Kifid is bijna door stapel klachten over woekerpolissen heen
© Myrfa, Pixabay

Kifid heeft in de eerste helft van 2023 ruim 80 klachten over beleggingsverzekeringen afgerond. In 54 klachtzaken is uitspraak gedaan; in 17 klachten is met bemiddeling een oplossing gevonden. Het Kifid heeft op dit moment nog ongeveer 130 klachten in behandeling. Het aantal nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen bleef beperkt tot negen.

Het Kifid heeft de klachten geclusterd per verzekeringsproduct en per financiële dienstverlener. Cluster voor cluster worden deze behandeld. Vrijwel alle clusters zijn, op een enkele klacht na, afgerond. Op dit moment is het projectteam Beleggingsverzekeringen aan de slag met klachten over beleggingsverzekeringen van voornamelijk A.S.R. en Nationale Nederlanden. Van 33 consumenten vraagt Kifid nog geduld en begrip; hun klacht moet nog worden opgepakt.

Richtinggevende zaken

Tussen de jaren 90 en 2008 werden beleggingsverzekeringen verkocht. Door tegenvallende beursresultaten in combinatie met te hoge kosten werden deze beleggingen al snel woekerpolissen genoemd. Honderden consumenten hebben bij het Kifid klachten ingediend. Het geschilleninstituut hield de klachten enige tijd aan totdat de Commissie van Beroep in het voorjaar van 2018 uitspraak had gedaan in een aantal zogenoemde richtinggevende zaken. Sinds april 2018 pakt het instituut de behandeling van beleggingsverzekeringsklachten fasegewijs op.

Eveline Ruinaard, voorzitter geschillencommissie: “Het is fijn dat afgelopen half jaar opnieuw tientallen consumenten duidelijkheid hebben gekregen over hun beleggingsverzekeringsklacht. Met nog een honderdtal klachten in behandeling komt het moment dichterbij dat we de projectmatige en fasegewijze aanpak voor deze klachten kunnen afronden. Een aanpak die borgt dat we deze laatste klachten met dezelfde zorgvuldigheid behandelen als de honderden soortgelijke klachten die afgelopen jaren zijn afgerond.”

Bron: Kifid

GEEN REACTIES