Een kwart meer faillissementen verwacht in 2022

Een kwart meer faillissementen verwacht in 2022
© Andrea Piacquadio, Pexels

Kredietverzekeraar Atradius voorziet wereldwijd een forse stijging van het aantal faillissementen doordat in de meeste landen de coronasteun wordt afgebouwd. Voor Nederland wordt een toename van 26 procent ten opzichte van de periode vóór corona verwacht.

Hoewel de coronacrisis in 2020 in alle delen van de wereld een sterke economische terugval heeft veroorzaakt, blijft de verwachte stijging van het aantal faillissementen nu nog uit. Wereldwijd was vorig jaar zelfs sprake van een daling (-14 procent) en ook dit jaar is het aantal faillissementen relatief laag. Dit heeft echter een tijdelijk karakter, omdat de overheidssteun in veel landen binnenkort wordt afgebouwd of al is stopgezet. Vanaf de tweede helft van dit jaar wordt wereldwijd een sterke toename van het aantal faillissementen verwacht; in 2022 zelfs van 33 procent.

In Nederland blijft het aantal faillissementen dit jaar naar verwachting nog laag en daalt dit zelfs ten opzichte van het al lage niveau in 2020 , omdat de steunmaatregelen nog tot en met het derde kwartaal van 2021 doorlopen. Maar in 2022 komt hier dus verandering in, verwacht Atradius.

Zombiebedrijven
“De overheidssteun heeft de economie overeind gehouden, maar zorgde wel voor kunstmatig lage faillissementen”, benadrukt Theo Smid, econoom bij Atradius. “Nu de markt het weer meer zelf moet gaan doen, zal het aantal faillissementen in Nederland volgend jaar toenemen, mede doordat een deel van de bedrijven die in 2020 zijn gered, zonder steun niet kunnen overleven; de zogeheten zombiebedrijven.” Een maand geleden kwam Euler Hermes tot vergelijkbare conclusies.

“Toch presteert ons land relatief goed. Zo zal het aantal faillissementen in 2022 naar verwachting circa 5.500 bedragen en dat is veel lager dan de vorige piek in 2013, toen maar liefst 12.500 bedrijven de deuren moesten sluiten”, aldus Smid.

Ook zal nieuwe wetgeving mogelijk de groei van het aantal faillissementen in 2022 afremmen. Zo is sinds 1 januari 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord van kracht. Smid: “Deze nieuwe wet moet de herstructurering van bedrijven mogelijk maken zonder dat er een faillissementsprocedure aan te pas komt. De verwachting is dat bedrijven die in zwaar weer terechtkomen hierdoor eenvoudiger een doorstart kunnen maken.”

Verstoringen in bevoorradingsketens
Hoewel de groeivooruitzichten er wereldwijd vooralsnog positief uitzien, wijst Atradius erop dat een aantal risico’s het economisch herstel nog in de weg kunnen staan, zoals het mogelijk opnieuw oplaaien van de Deltavariant van het coronavirus en voortdurende verstoringen in de internationale bevoorradingsketens.

De verwachte stijging van het aantal faillissementen varieert sterk per land als wordt gekeken naar het niveau in 2022 ten opzichte van 2019, het pre-coronaniveau. De grootste stijgers zijn naar verwachting Italië (+34 procent), het Verenigd Koninkrijk (+33 procent) en Australië (+33 procent). In Europa lopen de faillissementen in een aantal landen al dit jaar op, zoals Tsjechië (+14 procent) en Spanje (+24 procent). In Tsjechië komt dat doordat al in de eerste helft van 2021 de meeste steunmaatregelen zijn gestaakt, terwijl in Spanje het economische herstel maar mondjesmaat op gang komt.

Bron: Atradius

GEEN REACTIES