Duurzaamheidsrisico’s hele kluif voor financiële instellingen

duurzaamheidsrisico's lastig voor financiële instellingen
Afbeelding van Ed White via Pixabay

Financiële instellingen houden in hun risicobeheer en de rapportages daarover nog te weinig rekening met duurzaamheidsrisico’s. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) naar aanleiding van een enquête onder 127 pensioenfondsen, verzekeraars en banken. De instellingen zijn zich wel bewust van de risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering en de overgang naar een duurzame economie, maar ze nemen deze nog onvoldoende mee in hun kernprocessen.

DNB hield een enquête onder 61 pensioenfondsen, 37 verzekeraars en 29 banken om te inventariseren hoe klimaat-, milieu- en sociale risico’s (of kortweg duurzaamheidsrisico’s) door de Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken worden meegenomen in hun kernprocessen. De belangrijkste conclusie is dat de instellingen zich bewust zijn van de duurzaamheidsrisico’s maar deze nog niet voldoende meenemen in hun kernprocessen. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in het rapport ‘Op weg naar een duurzame balans‘.

Geen adequate inbedding duurzaamheidsrisico’s

Voor een goede risicobeheersing is het van belang ook de duurzaamheidsrisico’s mee te nemen in het bepalen van de risicobereidheid. Uit de enquête blijkt dat slechts één op de vijf financiële instellingen dit doet. DNB ziet een aantal mogelijkheden om het inzicht in de risico’s te vergroten. Zo zouden de financiële instellingen onderscheid moeten maken tussen fysieke risico’s, zoals de opwarming van de aarde, en transitierisico’s: de risico’s als gevolg van de overgang naar een duurzamere wereld. Minder dan de helft van de financiële instellingen maakt dit onderscheid, volgens DNB. Ook zouden meer “concrete maatstaven en limieten om duurzaamheidsrisico’s te meten” gebruikt moeten worden om het “meten en monitoren van de effectiviteit van de beheersmaatregelen” gemakkelijker te maken.

Het meten van duurzaamheidsrisico’s is een probleem

De tweede conclusie van DNB op basis van de enquête betreft de meetbaarheid van duurzaamheidsrisico’s. Financiële instellingen noemen de beperkte beschikbaarheid van consistente en betrouwbare data als reden waarom het meten van duurzaamheidsrisico’s lastig is. DNB adviseert de instellingen niet te wachten met het meten van duurzaamheidsrisico’s tot er betere data beschikbaar zijn. In plaats daarvan kunnen zij werken met schattingen en modelmatige gegevens. Ondertussen kan gewerkt worden aan een eenduidige, gedetailleerde standaard.

Rapportages kunnen beter

De meeste pensioenfondsen (80%) en banken (75%) besteden in hun jaarverslagen aandacht aan de manier waarop zij duurzaamheidsrisico’s beheersen. Bij de verzekeraars is dit slechts de helft. Hier is dus nog verbetering mogelijk, aldus DNB.

Bron: DNB

GEEN REACTIES