ASR verwacht groei op alle verzekeringsonderdelen

ASR verwacht groei op alle verzekeringsonderdelen

ASR presenteerde vandaag een update van de strategie en nieuwe doelstellingen voor 2022-2024. De verzekeraar zet in op groei van alle verzekeringsonderdelen, meer rendement voor beleggers en een actieve bijdrage aan de energietransitie.

Topman Jos Baeten ziet nadrukkelijk mogelijkheden voor winstgevende groei in Schade, Inkomen, Asset Management en Pensioenen DC. “De doelstelling voor de combined ratio hebben we aangescherpt naar 93-95%. Daarbij verwachten we jaarlijks 3-5% groei van de premies bij Schade en Inkomen te realiseren. In het segment Leven verwachten we een stabiel operationeel resultaat van meer dan € 700 miljoen voor de komende jaren, waarin het effect van de geleidelijke uitloop van de Individueel leven-portefeuille is meegenomen. Daarnaast verwachten we dat onze fee-based bedrijfsonderdelen goed blijven presteren en meer dan € 80 miljoen operationeel resultaat zullen realiseren in 2024.”

CO2-footprint

Op dit moment scoort ASR al het hoogst in een overzicht van duurzame verzekeraars in Nederland van de Duurzame Geldwijzer. Nieuw is de wens om tot de meest duurzame verzekeraars van Europa te gaan behoren. Zo is het streven om de CO2-footprint van de beleggingsportefeuille, inclusief de vastgoedbeleggingen en de hypotheekportefeuille, in 2030 met 65% te verminderen. Ook heeft ASR zich recentelijk aangesloten bij de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Hierbij committeert het bedrijf zich om de CO2-footprint van de verzekeringsverplichtingen terug te brengen naar net-zero in 2050. Ander aspect betreft duurzame beleggingen: in 2024 moet er voor ten minste € 4,5 miljard aan impact-beleggingen op de balans staan.

COVID-19

Dan de rendementsdoelstellingen. De ambitie is om de Solvency-II ratio ‘comfortabel’ boven de managementdoelstelling van 160% te houden. ASR streeft naar organische kapitaalcreatie (OCC) cumulatief € 1,7-1,8 miljard in de periode 2022-2024; een progressief (‘licht groeiend’) dividend vanaf 2022, en een minimale stijging van 18% van het dividend over 2021 ten opzichte van 2020. Het inkoopprogramma van eigen aandelen wordt gedurende drie jaar voortgezet voor ten minste € 100 miljoen per jaar en het eigen vermogen moet een operationeel rendement opleveren van 12-14%.

Baeten noemt de strategie-update “uitdagend voor de Nederlandse markt en een goede balans tussen duurzame waardecreatie en winstgevende groei.” De ambities zijn resultaat van “de sterke performance van onze bedrijfsonderdelen” maar ook “deels gedreven door de ontwikkeling van COVID-19, waardoor het operationele resultaat van 2021 beduidend hoger uitkomt dan het voorgaande jaar.” Dankzij een lagere schadelast bij Schade was het effect van Corona per saldo gunstig voor de resultaten in de eerste jaarhelft van 2021.

Overnames

Voortbordurend op de overnames in de afgelopen jaren blijft de verzekeraar de mogelijkheden voor overnames van met name kleine en middelgrote verzekeraars en het consolideren van levenportefeuilles actief nastreven. “Als er geen mogelijkheden zijn voor een winstgevende inzet van kapitaal zullen we, onder voorwaarden, kapitaal aan aandeelhouders teruggeven”, aldus Baeten.

GEEN REACTIES