Derde Nederlandse verzekeraar treedt toe tot Net-Zero Insurance Alliance

Derde Nederlandse verzekeraar treedt toe tot Net-Zero Insurance Alliance

Achmea sluit zich aan bij de Net-Zero Insurance Alliance. Daarmee committeert het bedrijf zich aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2040 en streeft het naar een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050.

De Net-Zero Insurance Alliance is een initiatief van de Verenigde Naties. Het brengt toonaangevende verzekeraars wereldwijd bijeen om hun aandeel in de transitie naar een klimaatneutrale economie kracht bij te zetten. Op dit moment nemen zestien verzekeraars deel. Eerder sloten ook Nationale Nederlanden en A.S.R. zich aan.

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur: “We leggen de lat hoog voor onszelf. Vanuit onze visie ‘Duurzaam Samen Leven’ willen wij duurzame waarde creëren voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Door nu zoveel mogelijk te versnellen, nemen we verantwoordelijkheid en schuiven we die niet door naar de toekomst. Vorige generaties konden op ons rekenen; komende generaties mogen dat ook. Klimaatverandering is een belangrijk thema voor Achmea. We helpen onze klanten en de samenleving bij deze transitie. En samen met partners zetten we ons in om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De toetreding tot de Net-Zero Insurance Alliance past daar perfect in.”

Insured Emissions

Met de duurzaamheidsambities en het toetreden tot de Net-Zero Insurance Alliance verbindt Achmea zich aan een transitiepad dat is gebaseerd op de Science Based Targets, een mondiaal initiatief om een ​​wetenschappelijk onderbouwd klimaatdoel vast te stellen. In lijn daarmee draagt de verzekeraar ook bij aan het initiatief Insured Emissions van het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF). Via dit initiatief wordt een standaard ontwikkeld we een standaard voor het meten van en rapporteren over CO2-emissies van verzekeringsportefeuilles.

GEEN REACTIES