AFM: finfluencers moeten zich beter aan de regels houden

afm: finfluencers moeten zich beter aan de regels houden

Financiële influencers (“finfluencers”) houden zich niet altijd aan de regels. Zo kunnen ze onzorgvuldig zijn bij het doen van aanbevelingen of geven ze beleggingsadvies terwijl ze daar geen vergunning voor hebben. Finfluencers zijn vaak niet onafhankelijk en zijn niet transparant over hun eigen belangen. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) deed naar ruim 150 finfluencers. Vooral jongeren houden zich steeds meer bezig met beleggen, wat terug te zien is in de groeiende populariteit van finfluencers.

Beleggen toegankelijker gemaakt

Influencers proberen door het gebruik van social media mensen te verleiden bepaalde producten te kopen of van bepaalde diensten gebruik te maken. Een influencer die zich specifiek richt op beleggingsproducten, wordt een finfluencer genoemd. Doordat zij veel informatie delen op internet, wordt beleggen toegankelijker. De AFM ziet echter dat in veel gevallen het belang van de belegger niet voorop staat. Bovendien hebben de finfluencers vaak geen relevante opleiding of werkervaring terwijl volgers er wel van uitgaan dat ze verstand van zaken hebben.

Neutraliteit ontbreekt

Finfluencers willen graag wat verdienen met hun werk. Daar hebben ze verschillende methoden voor. Sommigen verkopen trainingen of eigen boeken, anderen krijgen betaald als een volger een rekening opent bij een beleggingsonderneming die ze aanbevelen. Dat laatste mag niet op grond van het provisieverbod voor beleggingsondernemingen. De eigen belangen van de finfluencers zorgen vaak dat de informatie die ze delen, niet neutraal is. Ook vertellen ze vaak over hun eigen ervaringen. Het ontbreekt vaak aan transparantie over de belangen van de finfluencer.

Advies zonder vergunning

Voor het geven van financieel advies is een vergunning van de AFM nodig. Veel finfluencers geven aan dat ze geen advies geven, maar in de praktijk blijkt dit toch voor te komen. Van advies is sprake als het ingaat op de persoonlijke situatie van de klant. De AFM adviseert finfluencers zich te beperken tot beleggingsaanbevelingen die objectief onderbouwd zijn en hier zorgvuldig mee om te gaan. Zo is het belangrijk feiten en meningen of interpretaties goed te scheiden en om bronnen te vermelden.

Risicovolle producten

“Het komt voor dat finfluencers beleggingsondernemingen aanprijzen die zeer risicovolle producten zoals CfD’s, forex en crypto’s aanbieden. Soms zijn dit aanbieders zonder vergunning”, zegt de AFM. Consumenten die de raad van finfluencers opvolgen, kunnen hier veel geld mee verliezen. De AFM heeft hier tientallen meldingen van gekregen.

AFM wijst finfluencers op de regels

De AFM blijft de finfluencers in de gaten houden. Zij heeft de betrokkenen gewezen op de geldende regels en dat ze zich hier aan moeten houden. Ook beleggingsondernemingen hebben een taak. Zij mogen geen aanbrengvergoedingen geven vanwege het provisieverbod. “Er is al sprake van provisie als de beleggingsonderneming aan jou als finfluencer een vergoeding geeft voor nieuwe klanten die op zijn minst zijn gestart met het onboarding-proces voor het openen van een beleggingsrekening”, aldus de AFM.

Op de website van de AFM is een uitgebreid document te vinden over de regels voor het online posten over beleggen.

Bron: AFM

GEEN REACTIES