DELA brengt “relatierecht” met nieuwe SWO in praktijk

DELA stelt in de samenwerkingsovereenkomst , zoals Findinet in maart bepleitte, de overeenkomst tussen adviseur en klant voorop. “In het zuivere marktmodel moet de overeenkomst tussen adviseur en klant centraal staan”, schreven wij in het artikel Relatierecht beter dan portefeuillerecht.

“Bij het afsluiten van een financieel product wordt het relatierecht perfect zodra de aanbieder verklaart kennis genomen te hebben van de overeenkomsten tussen klant en intermediair en de inhoud daarvan te respecteren.”

Het DELA-model

In samenwerking met Bureau D&O heeft DELA gekozen voor een beknopt drieluik in plaats van een volledig juridisch dichtgetimmerde set met voorwaarden. Dit drieluik kent de volgende elementen:

1. Visiedocument: Hierin staat het algemeen beleid van coöperatie DELA

2. De bemiddelingsvoorwaarden: Dit deel behandelt de overeenkomst tussen DELA en de onafhankelijk adviseur

3. Polisbijlage: Voor die onderwerpen die direct het belang van de klant raken en gevolgen hebben voor de klant kan er een polisbijlage komen

In het Visiedocument stelt DELA o.m.:

“DELA Intermediair maakt het de consument mogelijk lid te worden van DELA via haar intermediaire distributiepartners. Daarvoor werkt DELA met financieel bemiddelaars die zich conformeren aan de kwaliteitseisen die DELA stelt aan de bemiddeling van haar producten en diensten. Bij deze samenwerking staan het klantbelang voor de consument en de wet- en regelgeving altijd voorop. DELA Intermediair wil op gebied van klanttevredenheid bij deze bemiddelaars de beste in de Nederlandse markt zijn en blijven. Om deze klanttevredenheid bij consumenten te bereiken binden we onafhankelijk financieel adviseurs aan DELA met onze waarden.

DELA vindt het belangrijk om de financieel bemiddelaars van haar leden te kennen. Financieel bemiddelaars die een samenwerking met DELA aangaan, mogen daarom alleen met schriftelijke toestemming van DELA financiële producten van onderbemiddelaars bij DELA onderbrengen.”

De bemiddelingsvoorwaarden luiden kort en krachtig:

Afgesproken dienstverlening

Met uw financieel bemiddelaar heeft u afgesproken dat deze voor dit financiële product de volgende dienst(en) levert:

Advies, bemiddeling en begeleiding tijdens de looptijd van het financieel product, inclusief periodieke controle of dit product nog aansluit bij uw persoonlijke situatie.

.

Communicatie

DELA stuurt alle relevante informatie rechtstreeks naar u. Hiervoor gebruiken wij uw laatste bekende adres bij ons. Uw financieel bemiddelaar ontvangt hiervan altijd een kopie.

Wijziging van afspraken

Onze dienstverlening en onze tarifering zijn op deze afspraken gebaseerd. Wijziging van de afspraken zoals u die met uw financieel bemiddelaar heeft gemaakt kunnen voor de dienstverlening van DELA pas gevolgen hebben nadat DELA hiervan kennis heeft

genomen en hiervoor een nieuw polisblad is afgegeven.”

Tot slot staan in de polisbijlage de afspraken tussen DELA en de bemiddelaar. Deze afspraken zijn voor een belangrijk deel de vertaling van de Wft-regels met betrekking tot de relatie tussen aanbieders en bemiddelaars.

Drs. Annette van de Wetering, directeur Bureau D & O licht toe: “DELA heeft een samenwerkingsdocument gemaakt dat werkelijk de onafhankelijke positie van de adviseur erkent, het belang van de leden van DELA centraal stelt en aansluit bij actuele wetgeving. Ik denk dat DELA hiermee een document heeft dat voldoet aan de huidige tijdsgeest. Als D & O juichen we deze ontwikkeling toe waarin zowel de positie van de klant als van de adviseur tot z’n recht komt en de maatschappij de waarde hiervan onderkent.”

Het zou inderdaad niet verbazen als deze samenwerkingsvorm de toon zet voor een nieuwe generatie samenwerkingsovereenkomsten.

GEEN REACTIES