2e kwartaal slechtste op hypotheekgebied sinds uitbreken crisis

De hypotheekomzet is in het tweede kwartaal 2013 gedaald naar €7,5 miljard, 12% minder dan in het eerste kwartaal.

De daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012 is zelfs 40%. Maar dat verschil is zo hoog omdat veel mensen in mei en juni een huis kochten net voor het moment dat de overdrachtsbelasting weer omhoog zou gaan. Dit meldt IG&H in haar Hypotheek Update.

Het aantal verkochte hypotheken is ten opzichte van een jaar eerder met 37% gedaald naar 35.000, ook dit wordt deels verklaard door de piek in het tweede kwartaal vorig jaar. Vergeleken met het eerste kwartaal 2013 is de daling 9%. Het aantal verkochte hypotheken daalt zoals verwacht minder hard dan de hypotheekomzet, aangezien de daling van de hypotheekomzet ook wordt veroorzaakt door de lagere hypotheeksom als gevolg van de lagere huizenprijzen.

De afgelopen 4 jaar is het aantal nieuw verkochte hypotheken (zonder oversluiters) relatief stabiel gebleven met jaarlijks ongeveer 150.000 tot 160.000 hypotheken. Opvallend is dan ook de trendbreuk in het eerste half jaar van 2013 met slechts 54.000 nieuw verkochte hypotheken (zonder oversluiters). Het aantal oversluiters daalt in het tweede kwartaal 2013 even hard als het aantal nieuwe hypotheken (beiden 9%). De verhouding oversluiters tot nieuwe hypotheken blijft daarmee gelijk: 25% van de ingeschreven hypotheken zijn oversluitingen.

Ook gemeten in hypotheekvolume maken oversluiters 25% uit van de markt; de gemiddelde hypotheeksom van een oversluiting (€ 216 duizend) is in het tweede kwartaal 2013 immers vrijwel gelijk aan de hypotheeksom van een nieuwe hypotheek. (€ 218 duizend). Dit verschil in hypotheeksom was vroeger veel groter.

In het tweede kwartaal 2008 was de gemiddelde som van een oversluiting (€ 202 duizend) nog 33% lager dan de gemiddelde som van een nieuwe hypotheek (€ 295 duizend).
De huizenprijzen blijven dalen, maar de prijsdalingen lijken af te zwakken. De huizenprijs is met 7,1% gedaald t.o.v. het niveau van Q2 2012, maar de daling ten opzichte van het vorige kwartaal is relatief beperkt met 1,0%.

ING weer tweede

Wat marktaandelen betreft meldt IG&H dat ING Bank de grootste stijger is in het tweede kwartaal (+2,5%). ING Bank stijgt in marktaandeel en lijkt hiermee het wegvallen van Westland Utrecht (-0,5%) met eigen label te absorberen. ING heeft daardoor de tweede plaats weer van ABN AMRO overgeomen. Opvallendste stijger is Syntrus Achmea Hypotheken (+1,7%). Syntrus Achmea Hypotheken belegt al vele jaren voor pensioenfondsen in woninghypotheken. Zij doen dit via intermediairs. Navraag bij Syntrus Achmea leert dat deze opvallende stijging het gevolg is van toenemende interesse bij pensioenfondsen om te beleggen in woninghypotheken. Argenta (+0,6%) zet de stijgende lijn ook voort. Ook Delta Lloyd dochter Amstelhuys (+1,9%) stijgt aanzienlijk. ABN AMRO (-2,2%) en dochter Florius (-1,2%) leveren dit kwartaal marktaandeel in. Obvion levert 3,3% marktaandeel in en daalt daardoor van de vierde naar de zesde plaats. Zij moet nu AEGON en Argenta Spaarbank voor laten gaan.. Zeven tot en met tien staan: Nationale-Nederlanden, Florius, ASR Bank en Amstelhuys.

Op de website van IG&H geeft Bouwe Kuik zijn visie op deze update

GEEN REACTIES