KPMG: verzekeraars moeten oude levenpolis-pakketten verkopen

Verzekeraars moeten de focus verleggen van het beheren van de bestaande portefeuille naar het verkopen van nieuwe polissen.

Dat is de boodschap van KPMG, die constateert dat levensverzekeraars pas op de plaats maken en geld oppotten in afwachting van ontwikkelingen die komen gaan.

Uit een analyse van KPMG blijkt dat de Nederlandse levensverzekeraars hun solvabiliteitspositie vorig jaar aanzienlijk hebben zien verbeteren. In 2012 lag de solvabiliteitsratio met 340% ruim 10% hoger dan de jaren ervoor. "Dit is vooral een gevolg van het feit dat levensverzekeraars vorig jaar zo’n 70% minder dividend hebben uitgekeerd", constateert Age Lindenbergh, partner bij KPMG Advisory.

"Verzekeraars houden mede een hogere solvabiliteit aan omdat er onduidelijkheid bestaat over toekomstige solvabiliteitseisen. Nederland neemt alvast een voorschot op de nieuwe Europese regelgeving door nu al een deel van de regels te willen invoeren. Andere landen doen dat niet. Zij gaan pas tot invoering van nieuwe regels over zodra Solvency II helder is. Omdat én de uiteindelijke vorm van Solvency II onduidelijk is én er in de tussentijd in Nederland nieuwe, zwaardere regels bijkomen is onzekerheid ontstaan over de kapitalisatie die in de nabije toekomst nodig is."

Naast de onduidelijkheid over de Solvency-regelgeving spelen ook de ontwikkelingen op de levenmarkt een rol. Consumenten kiezen in toenemende mate voor banksparen in plaats van voor kapitaalverzekeringen en lijfrentes. De omzetdaling in leven individueel is nog niet tot staan gekomen, meent KPMG.

Daardoor zal het probleem van de ‘closed books’ waar DNB onlangs op heeft gewezen, alleen maar groter worden.
KPMG: “De kracht van een levensverzekeraar ligt historisch gezien niet primair in het effectief en efficiënt beheren van bestaande polissen, maar in het dragen en managen van verzekeringsrisico’s en het verkopen van nieuwe polissen. ¬

De verzekeraars doen er dan ook goed aan om de verkoop van deze levenportefeuilles serieus te overwegen om meer financiële ruimte te creëren. Er zijn voldoende partijen in de markt die zich juist richten op het beheren van dergelijke portefeuilles. Zij kunnen dit soort portefeuilles vaak efficiënter afwikkelen, hetgeen ook in het belang van de polishouder is. Bovendien kunnen zij meerdere ‘closed books’ samenvoegen om schaalvoordelen te behalen.

Dit biedt verzekeraars weer de mogelijkheid zich te richten op activiteiten die de klanten van haar verwachten: het ontwikkelen van nieuwe producten en het verschaffen van zekerheid in economisch onzekere tijden."

GEEN REACTIES