De Goudse blijft focussen op intermediair

De Goudse blijft focussen op intermediair

De Goudse sloot 2022 af met een positief resultaat en opnieuw een forse omzetgroei – hoewel niet zo spectaculair als in 2021. De komende jaren blijft de verzekeraar focussen op het onafhankelijke intermediair en richt zij zich nog nadrukkelijker op ondernemers en zzp’ers.

De Goudse boekte in 2022 een nettowinst van € 32,2 mln. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen droegen daar positief aan bij. De afname van het resultaat – in 2021 bedroeg het nog € 47,4 mln – wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere schadelast.

De groepsomzet groeide, zowel door autonome groei als door een aantal acquisities, met ruim € 98 mln. naar € 963 mln. De solvabiliteit (Solvency II) kwam eind 2022 uit op 193% (2021: 203%) en het aansprakelijk vermogen groeide van € 518 mln. naar € 535 mln.

Schade

Goudse Schadeverzekeringen N.V. behaalde een nettoresultaat (technisch) van € 21,5 mln. (2021: € 52,2 mln.). Dit lagere resultaat is met name een gevolg van de februaristormen, een aantal grote branden en een hoge schadelast bij Motor WA.

Leven

Het nettoresultaat (technisch) van Goudse Levensverzekeringen N.V. bedroeg € 26,3 mln. (2021: -/- € 9,2 mln.), onder meer dankzij de bijdrage van de portefeuille van de in 2021 overgenomen Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. en de introductie van nieuwe ORV- en lijfrenteproducten.

VLC & Partners

VLC & Partners, waarvan De Goudse meerderheidsaandeelhouder is, liet in 2022 een omzetstijging van 30% zien naar € 68,1 mln. (2021: € 52,6 mln.), primair als gevolg van acquisities: één van 100% in Koekenberg Van Vuuren, aansprakelijkheidsspecialist in de markt voor vrije beroepsbeoefenaren en zakelijke dienstverleners en één van 64% in financieel advieskantoor Bielderman Koetsier. Het bruto resultaat bedraagt echter slechts € 0,8 mln. (2021: € 2,5 mln.) Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten op goodwill en portefeuillerechten voortkomend uit de overnames.

Het resultaat voor belastingen van Anker Insurance over de laatste drie kwartalen vanaf de uitbreiding van het belang van De Goudse naar 100% is € 1 miljoen negatief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende beleggingsresultaten. Onderliggend is het verzekeringstechnisch resultaat wel gunstiger dan verwacht, aldus het jaarverslag.

Oorlog, inflatie, brand, storm

Bestuursvoorzitter van De Goudse Geert Bouwmeester: ‘Het was een jaar dat in het teken stond van een oorlog, een energiecrisis en inflatie. Veel van onze relaties hebben de gevolgen daarvan gevoeld en doen dat in veel gevallen nog steeds. Gezien die omstandigheden, hebben we het goed gedaan.’ Wat de schadelast betreft vielen naast stormen en branden ook de verzuimcijfers op en de instroom in WIA en WGA. Herverzekeraars hadden daardoor een zwaar jaar, met tegenvallende resultaten. Voor ons betekent dat op een aantal herverzekeringsprogramma’s een verhoging van het eigen behoud en ook verhoging van de herverzekeringspremies.’

Toekomst

Voor De Goudse was 2022 eveneens het jaar waarin de herijking van de strategie voor de periode 2023 – 2028 werd afgerond. ‘De uitkomst daarvan is een bevestiging van onze keus voor het onafhankelijke intermediair én een nog nadrukkelijkere focus op ondernemers en zzp’ers’, vat Bouwmeester samen. ‘Binnen die doelgroepen richten we ons op een select aantal branches, plus enkele specifieke niches. In dat kader vergrootten we afgelopen jaar bijvoorbeeld ons aandeel in Anker – specialist in crew-verzekeringen voor de maritieme branche – van 30 naar 100%.’

Ook zette De Goudse het afgelopen jaar de stappen die nodig zijn voor een beheerste en integere bedrijfsvoering, zoals de wet- en regelgeving dat van een sterk gegroeide financiële onderneming vereist.

Kosten opnieuw gestegen

Voor 2023 blijven de toegenomen volatiliteit, de onzekere financiële markten en de vrees voor een recessie belangrijke aandachtspunten voor De Goudse, evenals het prijsniveau. ‘Onze kosten zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen,’ zegt Bouwmeester. ‘Onze uitdaging is om het juiste evenwicht te vinden en te behouden tussen de meerwaardeproposities die we bieden, de premie die we vragen en de kosten die we maken. Zeker in de prijsgevoelige segmenten mag ons premieniveau niet te ver uit de pas lopen.’

De Goudse blijft open staan voor acquisities, ‘op voorwaarde dat de betreffende deelname of overname past bij de strategische uitgangspunten’.

Bron: De Goudse

GEEN REACTIES