De Goudse verdrievoudigt nettowinst

De Goudse verdrievoudigt nettowinst

Verzekeraar De Goudse heeft 2021 goed afgesloten. De nettowinst is gestegen van 16,5 miljoen euro in 2020 naar 47,4 miljoen euro in 2021. De omzet groeide, mede dankzij een aantal acquisities, met 83 miljoen euro naar 867 miljoen euro. Dit is voornamelijk terug te zien in de ontvangen premie: deze nam toe van 688 miljoen euro naar 763 miljoen euro. De Solvency II-ratio kwam uit op 203%, wat ook hoger is dan de 197% van 2020.

Het positieve resultaat komt grotendeels voor rekening van het onderdeel Schadeverzekeringen. Hier was het nettoresultaat gelijk aan 39,9 miljoen euro. Het onderdeel Levensverzekeringen liet juist een negatief resultaat zien: -4,9 miljoen euro. Dit was echter een gevolg van een verhoging van de voorzieningen met 19,5 miljoen euro vanwege veranderingen in de rekenrente. De verkoop van een deel van het belang van VLC & Partners, dat onderdeel was van de acquisitie van Mutsaerts, leverde een verwateringsresultaat op van € 14,8 mln.

2021 was het jaar van corona en wateroverlast

Net als in 2020 stond 2021 in het teken van de coronapandemie. De Goudse heeft de in 2020 ingezette koers in het volgende jaar voortgezet, aldus bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester: “Voor veel van onze relaties, met name in de horeca, was het opnieuw een loodzwaar jaar als gevolg van de coronamaatregelen. Wij hebben net als in 2020 geprobeerd hen daarin tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het bieden van betalingsregelingen.”

Een tweede belangrijke factor in 2021 was de wateroverlast in Limburg in juli van dat jaar. Bouwmeester: “Als gevolg daarvan werd ook een groot beroep op onze medewerkers gedaan. Het is mooi om te zien dat we zowel de getroffen ondernemers als hun adviseurs van dienst hebben kunnen zijn op het niveau dat ze van ons verwachtten.”

Strategie en verwachtingen

Hoewel 2021 voor De Goudse een goed jaar was en ook de adviseurs en klanten in het PerfomanceMonitor onderzoek van IG&H hebben laten zien dat ze tevreden zijn, is het bedrijf in 2021 begonnen kritisch naar de strategie te kijken. Groei en stabiliteit van het bedrijf hebben daarbij speciale aandacht. “Onze strategische focus op zaakschade- en inkomensproducten voor de mkb-markt verandert niet, verwacht ik,” zegt Bouwmeester daarover. “En onze samenwerking met onafhankelijke adviseurs al helemaal niet, want daar hebben mkb-ondernemers juist het meeste baat bij. Maar voor ons als zelfstandig verzekeringsbedrijf blijft het nodig om onszelf en de wereld om ons heen kritisch te bevragen en waar nodig de strategie daarop aan te scherpen.”

Het komende jaar 2022 brengt een aantal onzekerheden met zich mee. Ten eerste is er nog steeds corona. De Goudse blijft de effecten hiervan in de gaten houden, vooral als het gaat om Verzuim en WIA. De Goudse verwacht verder te groeien, mede door de in 2021 overgenomen Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. en door de recente uitbreiding van het belang in Anker Insurance Company tot 100%. De situatie in Oekraïne maakt echter dat het lastig te voorspellen is wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. “De oorlog in Oekraïne zet al onze cijfers, prognoses en belangen in een zeer relativerend daglicht,” zegt Geert Bouwmeester. “Wij hopen dan ook boven alles dat er snel een einde komt aan de beschietingen en al het lijden als gevolg daarvan. Zowel in het belang van de Oekraïners zelf als van de wereld om hen heen.”

Bron: De Goudse

GEEN REACTIES