Middensegment van intermediairbedrijven groeit sterk

Middensegment van intermediairbedrijven groeit sterk
© Gerd Altmann, Pixabay

Het aantal kantoren dat zich bezighoudt met advies en bemiddeling in financiële producten (zoals verzekeringen, hypotheken en pensioenvoorzieningen) is in 2022 verder afgenomen. In die krimpende markt maakt het middensegment juist een flinke groeispurt. Daarnaast is er een tendens gaande naar specialistisch advies.

Het almaar afnemende aantal advieskantoren is een langjarige trend. In 2022 daalde het met 3% nog harder dan in 2021 (2%). Toch is het geringer dan door marktkenners was voorspeld, meldt het Ratinginstituut Financieel dienstverleners in de nieuwste rapportage ‘Marktflitsen Intermediaire adviesmarkt’.

Er zijn nog steeds 7.270 adviseurs (7.502 in 2021). Veel van deze advieskantoren maken inmiddels onderdeel uit van een concern. Er zijn in totaal 6.180 verschillende concerns actief (6.501 in 2021).

Werkgelegenheid daalt

De werkgelegenheid is overall aan het dalen. De terugloop met 1.448 FTE is harder dan het saldo van de FTE van de startende en de stoppende adviseurs, ca. 900. Dit betekent dat ook de bestaande populatie krimpt, vooral de grote concerns namen afscheid van personeel in 2022. Het gemiddeld aantal FTE per adviseur is met 4,2 wel constant gebleven. In totaal werken ruim 30.000 mensen voor een financieel advieskantoor (afname 5%).

Top 500 middelgrote bedrijven

Binnen de consolidatieslag ziet het RiFD de middelgrote concerns, dit zijn rechtspersonen met 2 tot 20 adviesbedrijven onder zich, sterk groeien. Het zijn er nu 505. Binnen deze categorie stijgt zowel het aantal adviesbedrijven als het aantal FTE sterk, met respectievelijk 12 en 6%. Je zou hier kunnen spreken van een Top 500 middelgrote bedrijven. De werkgelegenheid binnen deze groep nam met 6% toe tot ruim 12.500 FTE en zorgt nu voor 41% van de werkgelegenheid in de adviessector.

Daarnaast zijn er binnen de branche van het intermediair zeven concerns waar meer dan 20 advieskantoren onder vallen. Binnen die groep nam de werkgelegenheid juist met 13% af.

Consolidators

Ongeveer een derde van alle kantoren heeft ‘consolidator’ ofwel extern investeerder, vaak vanuit de hoek van private equity of een verzekeraar. Hun aantal groeide van 18 in 2021 naar 25 in 2022. Kijkend naar de werkgelegenheid in de sector zit ruim 25% van het totaal aan FTE bij de concerns met een consolidator aan boord

Starters en stoppers

Vorig jaar staakten 555 kantoren hun activiteiten; daar stonden 323 starters tegenover. Onder de startende kantoren valt een verdubbeling op – van 11% naar 22% – van het aantal kantoren dat niet meer als allrounder begint, maar juist als gespecialiseerd kantoor. Het aandeel hypotheekkantoren bij de starters was in 2022 onveranderd hoog met 39% van het totaal. Gezien de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt is de verwachting dat dit aantal in 2023 flink zal dalen.

Bron: RiFD

GEEN REACTIES