De Amersfoortse verhoogt eindleeftijd AOV’s

De Amersfoortse past de eindleeftijd voor bestaande en nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan op de verhoogde pensioenleeftijd.

Vanaf 1 januari 2013 wordt de AOW-pensioengerechtigde leeftijd verhoogd van 65 naar 66 of 67, afhankelijk van de geboortedatum. De Amersfoortse is één van de eerste verzekeraars die klanten deze mogelijkheid biedt.

Bestaande klanten verzekerd tot 66 of 67

Per 1 januari 2013 zijn verzekerden van De Amersfoortse met een polis met eindleeftijd 65 jaar verzekerd tot 66 of 67 jaar. Hiervoor is geen extra medische informatie nodig. Verzekerden die arbeidsongeschikt zijn, kunnen van deze mogelijkheid gebruikmaken als ze 6 maanden hersteld zijn.

Voorlopig geen extra kosten

De kosten van de verlengde dekking worden in de loop van 2013 bekend gemaakt en vanaf dat moment in rekening gebracht. In de tussentijd profiteren bestaande klanten van de verhoogde eindleeftijd zonder daarvoor extra kosten te betalen. Vanaf het moment van premiebekendmaking krijgen zij drie maanden de tijd om samen met hun verzekeringsadviseur te kiezen of zij de dekking tot 66 of 67 jaar willen opnemen in hun verzekering.

Offertetools aangepast

De offertetools van De Amersfoortse zijn aangepast op de verhoogde eindleeftijd. Daardoor is het voor nieuwe klanten mogelijk om de eindleeftijden 66 en 67 te offreren.

GEEN REACTIES