Financiën communiceert provisieverbod

Slechte timing: het ministerie brengt het provisieverbod naar buiten maar niet de regeling waarop dat gebaseerd is.

De branche wacht nog altijd op de definitieve tekst van het Bgfo zoals dat naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dat weerhoudt Financiën er niet van om als nieuws naar buiten te brengen dat per 1 januari 2013 een provisieverbod gaat gelden voor veel financiële producten.

“Provisies zorgden in het verleden voor te ingewikkelde producten met te hoge kosten voor de consument. Dit verbod neemt de verkeerde prikkel van de provisie weg. Ik wil dat op deze manier het belang van de klant weer voorop komt te staan”, aldus minister De Jager tot de consumenten.

Het informeren van de bevolking is goed voorbereid: Op de website van Wijzer in Geldzaken staat een checklist financiële producten. Daar krijgt de consument antwoord op vragen als: Heb je financieel advies nodig? Welke adviseurs zijn er? Wat doet een adviseur voor je”en Wat kost een advies?

Het getuigt van een slechte timing om nu deze publiciteit te zoeken, waarop ook de AFM intussen inhaakt.

De consument die het naadje van de kous wil weten zal immers aankloppen bij de adviseur, bank of verzekeraar. Die zal wat de details betreft de boot waarschijnlijk nog even afhouden en de klant erop wijzen dat de wettelijke fundamenten en dus de gedetailleerde eisen die aan de bedrijfstak gesteld worden nog niet op hun plaats liggen.

Persbericht van Financiën

Checklist financieel advies

AFM-informatie

GEEN REACTIES