Dalende aandelenkoersen doen bedrijfsresultaat Achmea kelderen

Dalende aandelenkoersen doen bedrijfsresultaat Achmea kelderen
Kantoor Achmea Leiden. © Achmea

Tegenvallende beleggingsopbrengsten laten het operationeel resultaat van Achmea over 2022 maar liefst 70% lager uitkomen dan het jaar ervoor: op € 174 miljoen. De onderliggende bedrijfsactiviteiten draaien wel goed, mede dankzij digitalisering.

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur Achmea sprak van een goede voortgang in een moeilijk jaar. De dalende beleggingskoersen drukten vooral op het resultaat van de segmenten Pensioen & Leven (-82% t.o.v. een jaar eerder) en Schade & Inkomen (-28%). Ook de ruim € 100 miljoen (na herverzekering) schadeclaims na de februaristormen van 2022 waren voor het operationeel resultaat ongunstig.

De segmenten Zorg, Schade & Inkomen en Internationaal groeiden wel. De bruto geschreven premies stegen met ruim 5%. De combined ratio bij de schadeverzekeringen verbeterde licht naar 93,0%. Interpolis liet samen met partner Rabobank “een mooie groei zien in de zakelijke markt”, aldus Tetteroo. Bij de internationale activiteiten stegen de premies met 15% sterk. De digitale verzekeraar InShared ontwikkelt zich goed in Duitsland na de introductie in 2021.

Overnames

De marktpositie van Achmea is versterkt met een aantal overnames, waaronder die van ABN AMRO PPI. Daarnaast nam Achmea voor € 900 miljoen aan hypotheekportefeuilles over. De autonome hypotheekproductie van Achmea Bank verdrievoudigde naar meer dan € 2 miljard.

Daartegenover staat dat de rentemarges en de oversluitvergoedingen bij Achmea Bank onder druk stonden door de gestegen rente. De rentestijging had tevens tot gevolg dat het beheerd vermogen bij Achmea IM daalde naar € 166 miljard.

Desondanks liet de omzet van Achmea IM een verdere stijging zien. Dit gold ook voor de omzet van Achmea Pensioenservices en Syntrus Achmea Real Estate & Finance (Syntrus Achmea). Het beheerd vermogen in vastgoed en hypotheken van Syntrus Achmea steeg licht naar € 41 miljard.

De kostenstijging over 2022 bleef beperkt tot 2%. Dat is mede te danken aan investeringen in efficiency en digitalisering. Daarnaast realiseerde Achmea voor de eigen bedrijfsvoering vorig jaar een reductie van 54% uitstoot ten opzichte van 2019. “Daarmee liggen we op schema om onze doelstelling netto nul CO2-uitstoot in 2030 te behalen”, aldus Tetteroo.

Bron: Achmea

GEEN REACTIES