Curatoren Conservatrix doen uitkeringen van 70%

‘Opvangregeling levensverzekeraars ten onrechte afgeschaft’

De curatoren van het failliete Conservatrix gaan tussentijdse uitkeringen doen van 70% van het verzekerde bedrag bij verzekerde voorvallen die zich hebben voorgedaan in de periode tot 1 januari 2021. De verzekeringnemers kunnen die voorlopige uitkering in de komende weken tegemoet zien.

De curatoren hebben hiervoor toestemming ontvangen van de rechters-commissarissen. In de eerste helft van februari zullen de curatoren een soortgelijk verzoek doen met betrekking tot verzekerde voorvallen die zich in januari voordoen. De wet biedt curatoren de mogelijkheid om bij een verzekerd voorval (bijvoorbeeld overlijden of expiratie van een verzekering) een tussentijdse uitkering te doen.

In de afgelopen weken hebben de curatoren gesprekken gevoerd met verschillende partijen die bij het verkoopproces betrokken zijn. In de komende periode treffen zij verdere voorbereidingen in het verkoopproces, zodat vanaf eind februari gesprekken met potentiële overnemende partijen gevoerd kunnen worden.

In de afgelopen weken hebben curatoren van verschillende verzekeringnemers de vraag ontvangen of zij een kopie van hun polis kunnen ontvangen. Deze worden eveneens de in de komende weken verstrekt. Door een uitbreiding van de bezetting van de klantenservice van Conservatrix verwachten curatoren in komende weken ook andere verzoeken van verzekeringnemers te kunnen afhandelen.

GEEN REACTIES