Twee keer loonsverhoging en optie sabbatical voor a.s.r.-medewerkers

Twee keer loonsverhoging en optie sabbatical voor a.s.r.-medewerkers

Medewerkers van a.s.r. krijgen dit jaar en volgend jaar een structurele loonsverhoging van 2,25%. De verzekeraar en de vakorganisaties FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn dit overeengekomen in de nieuwe cao 2021-2022. Belangrijke thema’s zijn duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en vitaliteit.

De nieuwe cao houdt rekening met de situatie na corona, waarin waarschijnlijk meer thuisgewerkt wordt dan ervoor. Medewerkers met een fulltime dienstverband ontvangen een thuiswerkvergoeding van €30 netto per maand. Naast de thuiswerkvergoeding biedt a.s.r. een werkplek- en vitaliteitscheck, inclusief workshops en trainingen aan. Ook bestaat de mogelijkheid hulpmiddelen in bruikleen te krijgen om thuis te kunnen werken.

Medewerkers die op 31 december 2020 in dienst waren en op 1 februari 2021 nog in dienst zijn, ontvangen een eenmalige uitkering van €300,- bruto. Verder wordt het mogelijk 1 keer per 5 jaar een sabbatical van 2 tot 3 maanden op te nemen, met, afhankelijk van de duur, doorbetaling van 40 tot 60% van het salaris. Werknemers boven de 60 mogen het sabbatical ook in losse dagen opnemen.

Ten slotte zijn er afspraken gemaakt over de werkcode die a.s.r. en de vakorganisaties in 2019 hebben ondertekend, waarbij gestreefd wordt naar gelijkwaardigheid tussen flexibele en vaste arbeidskrachten.

Vakbond FNV Finance spreekt van een ‘mooie cao’. De vakorganisaties leggen het resultaat met een positief advies voor aan hun leden.

GEEN REACTIES