Crypto-actie CFD was bedoeld om leden te werven

copyright Pixabay

Om Commissie Financiële Dienstverlening meer bekendheid te geven onder verzekeringsadviseurs, bedacht de vereniging een ludieke 1 april grap over een eigen cryptomunt.

Dat meldde CFD maandag in een eigen persbericht. Afgelopen week lanceerde CFD het plan om een eigen ‘ecosysteem’ op te richten voor intermediairs, hun klanten en andere verbonden partijen, met als basis blockchain en de cryptomunt MoreCoin. Het bericht werd opgepikt door diverse vakmedia en werd veel gelezen en becommentarieerd. Ook Findinet liet zich niet onbetuigd met een kritische beschouwing. Bij CFD kwamen 175 meldingen van geïnteresseerden in de MoreCoin.

Overtuigend
CFD zegt verrast te zijn door de grote belangstelling en de vele reacties. En eerlijk is eerlijk, het verhaal werd overtuigend gebracht vorige week. Niet alleen sloot het persbericht aan bij het stevige taalgebruik dat CFD doorgaans gebruikt tegen de ‘gevestigde partijen’, ook de onconventionele richting van het plan was, gezien de geschiedenis van CFD, niet verbazend. Gecombineerd met de vele contacten die CFD heeft met IT-bedrijven, maakten deze ingrediënten de introductie van de MoreCoin tot een geloofwaardig verhaal. Zo mooi, dat ook ondergetekende in de 1 aprilgrap tuinde.

Leden
CFD wilde naar eigen zeggen met de MoreCoin aandacht vragen voor de ‘te lage georganiseerdheid van de intermediarbranche’. Of deze georganiseerdheid echt zo laag is, valt te bezien, getuige de cijfers van Adfiz (55% van de particuliere en 85% van de zakelijke markt) en de ledenaantallen van bijvoorbeeld de NVGA en de OvFD (50% van de hypothecaire tussenpersonen). De actie is dan ook vooral bedoeld om als CFD meer leden te werven. ‘Met meer leden en daardoor meer financiële middelen kunnen we beter opkomen voor de belangen van onafhankelijk financieel adviseurs’, stelt CFD-voorzitter Herdink.

Daarnaast wilde CFD volgens Herdink met MoreCoin ook het signaal aan ‘anti-intermediaire krachten’ afgeven dat ‘CFD buiten de kaders durft te denken en alle creativiteit omarmt om haar belangrijkste doel te bereiken; een breed en laagdrempelig netwerk van onafhankelijk financieel adviseurs in Nederland, die in een gelijk speelveld mogen werken’.

GEEN REACTIES