De Vereende verhoogt premie na slechte resultaten over 2017

De Vereende groeit te hard; solvabiliteit daalt

Vanwege slechte resultaten over 2017 verhoogt De Vereende per 1 mei haar verzekeringspremies. Deze verhoging komt bovenop de al per 1 januari doorgevoerde premieaanpassing. Motorrijtuigenverzekeringen en bijbehorende dekkingen worden 25% duurder, taxiverzekeringen 10%, en brand-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringen eveneens 10%. De premie voor de BAVAM-polis is niet verhoogd.

Als reden voor de verhoging voert De Vereende een forse toename in het aantal schades en een stijging van de schadebedragen. De verhoging van 1 januari blijkt onvoldoende om de toenemende schadelast te kunnen dekken, meldt de verzekeraar in een persbericht. Het resultaat over 2017 is fors tegengevallen, en om verlies voor 2018 te voorkomen, moeten er maatregelen genomen worden.

“Bij de analyse waarop we de vorige verhoging van de premie baseerden, zagen we een aantal bewegingen. Hiervan dachten we dat deze eenmalig en/of tijdelijk zouden zijn. Het blijken echter trends en dus permanent en omvangrijker. Dit betekent dat we extra hebben moeten reserveren voor een aantal letselschades. Als gevolg daarvan moeten we ook extra reserveren voor schades waarvan de verwachte hoogte onvoldoende bekend is (IBNER).”

Naast premieverhoging neemt De Vereende nog andere maatregelen om het verlies aan te pakken:

  • Schadepreventieprogramma’s: Klanten van de Vereende worden door externe experts intensief begeleid bij het verbeteren van hun rijgedrag, via app en rijvaardigheidstraining, met als doelstelling minder schades in de toekomst.
  • Kostenbesparingen door o.a. bezuiniging op het marketingbudget.
  • Uitstel van investeringen, zoals het huisvestingsproject en de vervanging van laptops.
  • Optimalisatie van processen door een efficiënte software-oplossing.

De Vereende is gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere zaken. Daarnaast voert de Vereende de werkzaamheden uit van het Waarborgfonds Motorrijtuigen, NLBureau en het fonds Middelen Gemoedsbezwaarden. Bovendien voert de Vereende het management voor de Atoompool, de Milieupool en de Terrorismepool.

Bron: De Vereende

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES