Crisisheffing ontziet levensloopregeling

De opname van het volledige tegoed met toepassing van die 80%-regeling telt niet mee voor de grondslag van de crisisheffing.

Dit antwoordt staatssecretaris Weekers op schriftelijke vragen het SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf.

“Bent u ermee bekend dat de verlenging van de crisisheffing waartoe het kabinet vorige week besloot, kan botsen met de levensloopregeling , aangezien werkgevers dankzij de crisisheffing een extra aanslag krijgen van 16% als een werknemer zijn levensloopsaldo in 2013 tegen fiscaal gunstige voorwaarden in één keer opneemt en zijn jaarinkomen daardoor de € 150.000 overschrijdt?”, vroeg Dijkgraaf. Die eraan toevoegde dat het niet wenselijk zou zijn “om de werkgever op te zadelen met extra loonkosten als een werknemer gebruik maakt van de geboden mogelijkheid dankzij het amendement van de leden Dijkgraaf, Neppérus en Groot?”

Weekers is dat met hem eens. “Mensen worden gestimuleerd om in 2013 hun levenslooptegoed op te nemen.

Daartoe is reeds ook de 80%-regeling ingevoerd. Daarbij past het uiteraard niet dat werkgevers als gevolg van een dergelijke gefaciliteerde opname van het levenslooptegoed extra loonheffing zouden moeten voldoen.”

Het wetsvoorstel waarmee de crisisheffing een jaar verlengd wordt, wordt zodanig aangepast, dat indien een werknemer in het jaar 2013 met toepassing van die 80%-regeling het volledige tegoed van de levenslooprekening opneemt, het loon ter zake van die opname niet meetelt voor de grondslag van de pseudo-eindheffing voor hoog loon (de zogenoemde crisisheffing).

GEEN REACTIES