Consumentenbond: tegenover schadeprovisie moet wederdienst staan

Consumentenbond: tegenover schadeprovisie moet wederdienst staan
© Pixabay

De Consumentenbond wil dat consumenten met hun verzekeringsadviseur kunnen onderhandelen over de premie van de provisie op hun schadeverzekering. En tegenover provisie zou een vorm van dienstverlening moeten staan. Bijvoorbeeld nazorg, zoals informatie over belangrijke wetswijzigingen of veranderingen in de verzekeringen.

Afhankelijk van de soort schadeverzekering bedraagt de bemiddelingsprovisie tussen de 10% en 27,5% van de verzekeringspremie. Minister Hoekstra van Financiën kondigde in zijn brief over de toekomst van het financieel advies al aan dat er pre-contractuele, actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen komt. Op dit moment heeft transparantie over provisie bij schadeverzekeringen een passief karakter. De klant heeft het recht ernaar te vragen, maar in de praktijk gebeurt dat nauwelijks.

Onderzoek van de Consumentenbond onder 12.000 leden van het Consumentenbondpanel bevestigt dit beeld. Ruim 40% van de bevraagden maakte gebruik van een tussenpersoon bij het afsluiten van schadeverzekeringen maar bijna 70% van deze verzekerden weet niet of hun bemiddelaar provisie ontvangt. Slechts 25% weet wel dat ze provisie betalen omdat de tussenpersoon dit verteld heeft, doordat dit op de polis of nota staat, of bijvoorbeeld omdat dit ‘algemeen bekend’ of ‘logisch’ is. De panelleden die weten dat de tussenpersoon provisie krijgt, weten meestal niet welk bedrag of premiepercentage dit is.

De Consumentenbond pleit – uiteraard – ook voor actieve provisietransparantie. Bovendien moeten klanten kunnen onderhandelen over de hoogte van de provisie. Tegenover provisie zou een vorm van dienstverlening moeten staan. Nazorg, informatie over belangrijke wetswijzigingen of veranderingen, maar ook hulp bij schadeclaims en periodiek contact met de klant om zaken door te spreken. Van de panelleden die wel weten dat ze schadeprovisie betalen, zegt een kwart nog geen enkele vorm van nazorg te hebben gekregen. De meesten hebben al 5 jaar of langer dezelfde tussenpersoon.

Bron: Consumentenbond

GEEN REACTIES