Brief Hoekstra over eisen aan onafhankelijk advies valt goed bij sector

Minister ziet geen overtreding provisieverbod bij lijfrenterekeningen
bron: Rijksoverheid

De brief van minister Hoekstra aan de Tweede Kamer over vervolgstappen na de evaluatie van het provisieverbod is bij de sector in goede aarde gevallen. Beroepsorganisatie Adfiz vindt dat de minister in zijn voorgestelde maatregelen de juiste balans vindt tussen wensen uit de Kamer en de argumenten uit de sector. “Eindelijk klinkt er erkenning voor het verschil tussen verkoop en advies. Ook de gekozen richting om inzicht in provisie toegankelijker te maken is evenwichtig en verstandig, met nadrukkelijke aandacht voor het gelijke speelveld.” Ook de Organisatie van Financiële Dienstverleners positief. Directeur Colinda Rosenbrand meldde in de media dat zij een jarenlange lobby bekroond ziet worden.

Onafhankelijk advies gaat wettelijk gemarkeerd worden, zegt de minister in de Kamerbrief, zodat klanten extra informatie krijgen over de kwaliteit van de dienstverlening. De klant moet erop kunnen vertrouwen dat de financiële dienstverlener adviseert op grond van een objectieve analyse, en dus een ’toereikend aantal producten’ vergelijkt.

Drie categorieën adviseurs
Er komen straks drie categorieën adviseurs: de verkoopadviseur die werkzaam is bij de bank of verzekeraar, de zelfstandige adviseur en de onafhankelijke adviseur. Wat het ’toereikend aantal financiële producten uit de markt’ inhoudt dat een adviseur moet vergelijken voordat hij tot zijn advies komt, moet de AFM nader invullen. Maar wettelijke vastlegging van de term ziet de minister niet zitten, ‘omdat omdat daarmee flexibiliteit verloren gaat die nodig is vanwege veranderingen in de markt.’ Het zou bovendien de kosten van advies alleen maar opjagen zonder dat de kwaliteit van het advies erdoor verbetert.

Complexe producten
Net als voor beleggingsondernemingen is de minister voornemens om voor financieel dienstverleners die adviseren over complexe producten voor te schrijven waaraan een onafhankelijk adviseur moet voldoen. Ook wordt het speelveld voor onafhankelijke beleggingsondernemingen en financieel dienstverleners zoveel mogelijk gelijk getrokken.

Actieve provisietransparantie
Er komt pre-contractuele, actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen. Op dit moment heeft transparantie over provisie die wordt betaald bij schadeverzekeringen een passief karakter. De klant heeft het recht ernaar te vragen, en de adviseur heeft dan de plicht te antwoorden, maar in de praktijk vragen klanten er vanwege onbekendheid nauwelijks naar. Volgens de minister leeft er echter een breed draagvlak voor actieve transparantie, ‘vanuit de gedachte dat consumenten er belang bij hebben om te weten wat een adviseur voor hen kan doen en wat hij daarvoor aan provisie krijgt. De minister wil dat klanten vóór het afsluiten van de verkoopovereenkomst worden geïnformeerd over dienstverlening en provisie.

Gelijk speelveld
Verder acht de minister het van belang ‘het gelijke speelveld tussen de distributiekanalen niet te verstoren ten nadele van de zelfstandige adviseur’. In overleg met de AFM stelt de minister vast hoe actieve transparantie het beste kan worden vormgegeven om aan deze belangen recht te doen.

Adfiz is hier tevreden over: “Andere domeinen waarop adviseurs een ongelijk speelveld constateren hebben de aandacht van de minister. Zo agendeert hij het ongelijke speelveld bij pensioenadvies, de mankementen van de kennis- en ervaringstoets bij execution-only, ongelijke vakbekwaamheidseisen bij geautomatiseerd advies en de post-contractuele zorgplicht, waar de aanbieder deze nog mag vergoeden uit de productprijs, terwijl zelfstandig adviseurs hier een aparte fee voor moeten rekenen.”

Geautomatiseerd advies
Ten slotte wil de minister geautomatiseerd advies, waarbij geen gesprek plaatsvindt met de klant, maar het advies louter gegenereerd wordt door de computer, borgen dat ook hier de vakbekwaamheidseisen van toepassing zijn.

De minister heeft de besluiten in zijn brief genomen na overleg met betrokken partijen: Adfiz, de Consumentenbond, Keurmerk objectief vergelijken, de Nederlandse Vereniging van Banken, de OvFD, het Verbond van Verzekeraars en Vereniging Eigen Huis.

GEEN REACTIES