CFD wil garantieregeling voor verzekerden in financiële nood

CFD wil garantieregeling voor verzekerden in financiële nood

De Commissie Financiële Dienstverlening vindt dat verzekeraars een voorbeeld moeten nemen aan de banken, die maatregelen hebben genomen om klanten in geldnood tegemoet te komen. De CFD vraagt daarom aan het kabinet om samen met het Verbond van Verzekeraars een garantieregeling op te zetten voor alle verzekerden die financieel getroffen worden door de huidige overheidsmaatregelen i.v.m. het coronavirus en daardoor tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen voor verzekeringen kunnen voldoen.

Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, zijn steeds meer bedrijven gesloten en zitten steeds meer werknemers verplicht thuis. De CFD maakt zich zorgen over de financiële consequenties hiervan voor de betaalbaarheid van essentiële verzekeringen voor zowel particulieren als bedrijven en ZZP-ers. “Een sterke terugval in inkomen of omzet brengt de betaalbaarheid van verzekeringspremies in gevaar en daaropvolgend het risico van royement door verzekeraars. Juist nu is er behoefte aan rust, stabiliteit en vertrouwen, en verzekeringen zijn hierbij een onmisbare factor. We zien al dat banken hun hypotheekklanten een betalingspauze kunnen aanbieden van enkele maanden. Een soortgelijke regeling voor verzekeringspremies lijkt niet meer dan logisch. In ieder geval moet het royementsrisico voorlopig worden uitgesloten.”

Daarnaast werkt CFD momenteel aan een ‘totaalpakket aan maatregelen’ dat ze binnenkort aan het Ministerie van Financiën wil voorleggen en op korte termijn bespreken.

PE-examens
De CFD laat verder weten “ontzettend teleurgesteld” te zijn over de weigering van het CDFD de PE-examens uit te stellen voor adviseurs die nog onder de oude Wft-toetstermen voor 1 april een initieel of PE-examen hadden willen afleggen. De CFD noemt deze reactie “afstandelijk, bureaucratisch en met weinig compassie voor de getroffenen”, maar heeft “goede hoop dat ook daar het besef doordringt dat dit overmacht is en intermediairs daar niet het slachtoffer van mogen worden”.

Bron: CFD

 

GEEN REACTIES