Software CDFD kan niet inspelen op Corona-effecten

copyright Pixabay

Adviseurs die nog onder de oude Wft-toetstermen voor 1 april een initieel of PE-examen wilden afleggen, krijgen geen uitstel vanwege de Corona-crisis.

Deze opmerkelijke beslissing maakte het CDFD gisteren bekend. Belangrijkste reden lijkt te liggen op het vlak van de eigen IT-systemen van het CDFD. ‘De aanpassingen die per 1 april in de Wft-examens plaatsvinden, zijn in de software van de Centrale Examenbank al in gang gezet’, schrijft het College. ‘Het is niet mogelijk om deze aanpassingen weer ongedaan te maken. Uitstellen is ook niet mogelijk, omdat door het vasthouden van deze aanpassingen ook regulier onderhoud niet gedaan zou kunnen worden.’

Om hoeveel adviseurs het gaat is niet direct duidelijk, maar de ervaring leert dat veel van hen doorgaans nog op het nippertje onder de ‘oude’ toetstermen een examen willen afleggen, dus in de maand maart. Dit is nu niet mogelijk, omdat alle toetscentra in elk geval tot 6 april zijn gesloten vanwege de genomen maatregelen om het Corona-virus te beteugelen.

Het CDFD vindt ook dat om ‘juridische redenen’ een eventueel uitstel niet plaats kan vinden. Per 1 april gaat ‘de regeling van het Ministerie van Financiën’ in werking, waarbij toetstermen worden gewijzigd of aangevuld. Maar vervolgens wordt in dat verband opnieuw verwezen naar de ‘omzetting van examens’ op 1 april, die dus gezien het karakter van de systemen van het CDFD dus niet een paar weken kan worden verzet.

Adviseurs zullen zich daarom moeten voorbereiden op de examens op basis van de nieuwe toetstermen. Hoe gaan cursusaanbieders daarmee om? NIBE SVV geeft aan dat de nieuwe lesstof in de elearning omgeving al beschikbaar is. Voor cursisten die al waren begonnen met een module omdat ze voor 1 april PE-examen wilden afleggen, kunnen vanaf deze datum een update in hun ‘e-connect’ bekijken. Lindenhaeghe is momenteel bezig met het maken van een ‘verschillenoverzicht’ (tussen oude en nieuwe toetstermen) dat cursisten kunnen gebruiken in de voorbereiding.

GEEN REACTIES