NN verlengt betalingstermijn zakelijke klanten met 60 dagen

Winst NN Group kwart minder

Verzekeraar Nationale-Nederlanden gaat de termijn waarbinnen zakelijke klanten de premie moeten betalen verlengen met zestig dagen.

Dat maakte NN gisteren bekend mede naar aanleiding van enkele conference calls met adviseurs. Behalve de verruiming van de betalingstermijn doet NN ook nog enkele andere aanpassingen/versoepelingen, onder meer voor de horeca. De aanpassingen gelden alleen voor provinciale verzekeringen en zijn niet van toepassing op beurs/co-assurantiepolissen.

De betalingstermijn die Nationale-Nederlanden hanteert is normaal 30 dagen, maar wordt nu dus 90 dagen. Het is geen maatregel die collectief voor alle klanten wordt doorgevoerd, benadrukt de verzekeraar. ‘Dit aangepaste betalingsbeleid geldt alleen als u of uw klant hierom vraagt. Dit geldt op individueel klantniveau voor Zakelijk Schade en Inkomen klanten’, geeft NN aan op de eigen site. Adviseurs die hun klanten hiervoor willen aanmelden kunnen dit doen via schadeincasso@nn.nl. Dit is ook van toepassing voor het aanvragen voor een betalingsregeling wanneer na 90 dagen nog niet kan worden betaald. Het aangepaste beleid geldt vooralsnog voor de maanden maart en april.

Een andere maatregel betreft de horecabranche. Bij wijze van uitzondering zal Nationale-Nederlanden schade die ontstaat bij maaltijdbezorging nu tijdelijk (in elk geval tot 6 april) niet meer uitsluiten van dekking. Normaal gesproken is dit wel standaard uitgesloten. Wel zijn er beperkingen: de tijdelijke dekking geldt uitsluitend voor voertuigen die op dit moment al bij NN zijn verzekerd. Daarbij wordt de bestaande dekking gevolgd. Een uitbreiding van WA naar WA Casco is niet mogelijk zo lang bezorging van maaltijden is verzekerd.

Verder verleent NN uitstel bij het doorvoeren van verplichte preventiemaatregelen en risico-inspectie. Wanneer door de Corona-uitbraak bepaalde preventie-acties niet kunnen worden genomen, verleent de verzekeraar 3 maanden uitstel, waarbij de dekking wel alvast ingaat (normaal gesproken gaat de dekking pas in nadat preventieve maatregelen zijn afgerond). Ten aanzien van risico-inspecties biedt NN de mogelijkheid om in goed overleg deze uit te stellen om op afstand te doen. De verzekeraar zegt zijn best te doen wel in dit kader een voorlopige verzekeringsdekking te geven.

Met bovengenoemde maatregelen reageert NN op vragen die bij adviseurs leven en onder meer binnenstroomden bij branchevereniging Adfiz. Dat Nationale-Nederlanden gistermiddag al hiermee naar buiten trad is in die zin opvallend dat verzekeraars niet collectief deze maatregelen nemen (met uitzondering van het betalen van pensioenpremies). De Nederlandse Vereniging van Banken deed dit vorige week wel op het vlak van kredieten en hypotheken.

GEEN REACTIES