Bureau DFO vindt grote kwaliteitsverschillen bij aanbieders ORV’s

Bureau DFO vindt grote kwaliteitsverschillen bij aanbieders ORV’s
© Pixabay

Financieel dienstverleners signaleren relevante verschillen in de kwaliteit van dienstverlening tussen Nederlandse verzekeraars op het gebied van Overlijdensrisicoverzekeringen. Scildon, TAF, Dazure en Dela krijgen op de verschillende aspecten van dienstverlening de hoogste waardering.

In de periode 28 augustus tot en met 17 september 2018 heeft Bureau DFO onder financieel adviseurs de waardering voor de dienstverlening van 25, in Nederland werkzame, verzekeraars op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op 1.348 waarnemingen.

Belangrijke verzekering waarbij advies nodig is
“De overlijdensrisicoverzekering is een belangrijke verzekering”, aldus Jurjen Oosterbaan Martinius. “Het onderzoek geeft aan dat er nog de nodige gebieden zijn waarop deze verzekering in het adviestraject meer aandacht kan krijgen dan nu het geval is. Maar ook geeft het onderzoek aan dat er relevante verschillen zijn tussen aanbieders. Verschillen die de consument vaak niet zal herkennen maar waardoor blijkt, wat Bureau DFO betreft, dat de ORV een echt adviesproduct is en blijft. Zeker wanneer je ook nog eens de verschillende fiscale consequenties gaat betrekken die bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering een rol kunnen spelen.”

Vier aanbieders in de top
Er zijn vier verzekeraars onder de financieel dienstverleners die zich in hoogte van waardering voor hun dienstverlening duidelijk onderscheiden van hun collega’s. Dit zijn in volgorde:

1. Scildon
2. TAF
3. Dazure
4. Dela

Belangrijk is hierbij te onderkennen dat enerzijds de waarderingen van deze vier koplopers relatief dicht bij elkaar liggen, anderzijds verschilt de hoogste waardering per dienstverleningsaspect.
• Scildon scoort bijvoorbeeld de hoogste waardering van alle verzekeraars op het gebied van snelheid van uitkering en de deskundigheid van de medewerkers.
• TAF scoort daarentegen weer het hoogst op de hoogte van de premie.
• Dazure krijgt daarentegen weer de hoogste waardering voor haar verzekeringsvoorwaarden.
• Dela tot slot voert de lijst aan op aspecten als strengheid medische keuring en gemak inzake mutaties.
Hoewel er dus ‘winnaars’ zijn per aspect, zijn de onderlinge verschillen tussen de vier koplopers voor de meeste aspecten beperkt.

Donkerste uren van het bestaan
Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO: “De overlijdensrisicoverzekering is bijzonder, omdat consumenten voor een relatief gering bedrag een hoog kapitaal kunnen verzekeren als financiële zekerheid. Maar zeker bij deze specifieke verzekering mag nooit worden vergeten dat juist in de donkerste uren van hun bestaan, verzekerden een beroep moeten kunnen doen op deze verzekering. De vaak met fraaie marketingcampagnes onder de aandacht gebrachte overlijdensrisicoverzekering moet dan precies doen wat de verzekerde hiervan verwacht. Zonder aarzeling en chicanes.”

Focus op ORV vooral bij hypotheek
Het onderzoek geeft verder aan dat adviseurs vooral in het kader van de hypotheek de overlijdensrisicoverzekering met hun klanten bespreken (90%). In het kader van een alimentatieregeling komt hij beduidend minder vaak (30%) aan de orde, terwijl in dit geval de inkomenspositie van de partner die alimentatie ontvangt toch direct afhankelijk is van het leven van de partner die de alimentatie moet betalen. Ook in het kader van voogdijregelingen (7%) en erfrechtbelasting (11%) komt de overlijdensrisicoverzekering nog maar beperkt aan de orde.

Dienstverleningsaspecten
Bij de keuze van een overlijdensrisicoverzekering en de bijbehorende aanbieders kunnen voor de financieel adviseur verschillende zaken een doorslaggevende rol spelen. Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd welke waarde zijn in de regel toekennen aan de verschillende dienstverleningsaspecten. Vervolgens is aan hen gevraagd de verzekeraars waar zij ervaring mee hebben, op deze aspecten te waarderen.

Het gaat om:
• Voorwaarden
• Tarieven
• Strengheid bij medische keuring
• Gemak waarmee mutaties kunnen worden doorgevoerd
• Gemak van acceptatie
• Snelheid van uitkeren
• Deskundigheid van medewerkers
• Beschikbaarheid van digitale applicaties
• Gehanteerde grenzen voor medische keuringen

Voor de deelnemende adviseurs weegt de premiestelling binnen deze serie aspecten het zwaarst en de gehanteerde grenzen voor medische keuringen het minst zwaar.

Bron: Bureau DFO

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES