Huishoudens gaan fors meer betalen aan verzekeringen, energie en internet

Huishoudens gaan fors meer betalen aan verzekeringen, energie en internet
© Pixabay

De vaste lasten van Nederlandse huishoudens zullen in 2019 met ruim 10% stijgen, verwacht online prijsvergelijker Pricewise. Dat is gemiddeld €700,- voor meerpersoonshuishoudens en €450,- voor eenpersoonshuishoudens. Behalve premies voor schade- en woonverzekeringen gaan ook de zorgpremies, de energierekening en de kosten van tv- en internetabonnementen omhoog.

Pricewise analyseerde de aangekondigde veranderingen in de Miljoenennota met betrekking tot zorgpremies en energiebelastingen en de trends rondom energietarieven, schadeverzekeringen en kosten voor internet en tv.

Autoschadepremies: 10% premiestijging verwacht
De autoverzekeringssector heeft al tijden te maken met een toenemende schadelast vanwege het stijgende aantal claims, steeds duurder wordende auto-onderdelen en fors toenemende (buitengerechtelijke) kosten bij letselschades. Tussen 1 april 2017 en 1 april 2018 stegen de premies voor WA-verzekeringen volgens een onderzoek van Moneyview gemiddeld met ruim 5% voor allrisk en 6,6% voor WA. Promovendum verhoogde de premies in 2018 in sommige gevallen zelfs met 142%.

Hans de Kok, directeur van Pricewise: “Gezien de trends van de afgelopen twee jaar op de combined ratio en de internationale onderzoeken over premie- versus schaderesultaten, verwachten wij dat de stijging in premies voor autoverzekeringen zal doorzetten tot misschien gemiddeld wel 10%. Dat betekent dat de gemiddelde premie voor autoverzekeringen dit jaar zal stijgen van € 582,- in 2018 naar € 640,- in 2019.”

Woonverzekeringen: mogelijk 6% premiestijging
Ook de woonverzekeringssector (inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen) heeft te maken met een toenemende schadelast. Dit door onder andere vanwege het onvoorspelbare weer (van buiten komende onheilen) en de verzekerde “buitenhuisdekking” van duurdere gadgets en smartphones.

Er zijn nog geen concrete cijfers bekend over de premies in 2019. Volgens herverzekeraar Swiss Re is de winstgevendheid van de meeste grote schadeverzekeringsmarkten ondergemiddeld en zou het resultaat met gemiddeld 5 tot 9 procentpunten moeten verbeteren om het gewenste rendement te halen. De Kok: “Wij verwachten dat dit in 2019 een premiestijging betekent van 6% in de woonverzekeringen.” De gemiddelde totaalpremie voor woonverzekeringen (inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekering) die dit jaar via Pricewise werden afgesloten ligt op € 423,-. Een toename van 6% betekent een stijging van € 25,-, waarmee de totaalpremie € 448,- zal uitkomen in 2019.

Zorgverzekeringen: 9% duurder
Op Prinsjesdag 2018 kondigde het kabinet, naar aanleiding van de Miljoenennota, een prijsstijging van in totaal €124,- van de zorgpremie aan. Deze prijsstijging is in totaal €124,- voor 2019. Poliswijzer.nl voorspelde vorige week dat de premies bij de drie grootste zorgverzekeraars rond de € 130,- zal uitkomen. Hans de Kok: “Dat betekent een stijging van 9% ten opzichte van de zorgpremies in 2018.”

Energierekening: maandelijks €30,- hoger
De nieuwe ODE-tarieven en energiebelastingen voor 2019, zoals aangekondigd in de Miljoenennota, betekenen een jaarlijkse verhoging van €153,-. Die verhoging is gebaseerd op een gemiddeld driepersoonshuishouden met een verbruik van 3.500 kWh elektriciteit en 1.500 m3 gas. De verwachting is dat de energie- en gastarieven zelf ook hoger worden.

De Kok: “De prijs voor olie en duurzame GVO’s blijft stijgen en de kosten van CO₂-rechten zijn in een jaar tijd bijna verdrievoudigd. Mede daardoor hebben de vaste gas- en elektriciteitsprijzen in de loop van 2018 een ongekende stijging laten zien. Zo zien we dat de tarieven van de energiecontracten met vaste prijzen die nu voor 2019 worden afgesloten met ruim 30% zijn gestegen ten opzichte van de vaste tarieven voor energielevering in 2018. Dat is een stijging van € 193,- voor een gemiddeld huishouden. Deze stijging komt dus nog bovenop de stijging van de energiebelasting. De energierekening kan in totaal dus wel zo’n € 30,- per maand hoger uit gaan vallen.”

Internet- en tv abonnementen duurder
Voor internet en tv zijn er nog geen concrete cijfers bekend voor de tweede helft van 2019. De laatste tariefstijgingen voor internet en tv zijn van 1 juli 2018 en gelden doorgaans tot 1 juli 2019. Het gaat hierbij om een stijging van €2,- à €3,- per maand, dat is gemiddeld minimaal €15,- in 2019. De verwachting is dat de tarieven per 1 juli 2019 nog verder zullen stijgen. Telecomproviders hebben namelijk aangekondigd flink te moeten blijven investeren in hun netwerken (glasvezel, VDSL, 4G en straks ook 5G) om te kunnen voldoen aan de exponentieel toenemende vraag naar datacapaciteit.

Hans de Kok zegt enorm te schrikken van deze totale stijging van de vaste lasten. “Het gaat om substantiële bedragen van honderden euro’s per jaar. Het kabinet zegt rekening te hebben gehouden met alle prijsstijgingen in de verlaging van de inkomstenbelastingen én de koopkrachtstijging. Wij vragen ons af of deze enorme stijging van de vaste lasten wel is meegenomen en gedempt kan worden, naast de andere lastenstijgingen.”

Bron: Pricewise

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES