‘Geld voor studie kinderen niet slechter dan aflossen hypotheek’

bron: NVHP Foto Raphael Drent

Wanneer een klant beschikking heeft over voldoende financiële middelen, is het (deels) aflossen van de hypotheek dan slechts één van de opties.

Dat betoogt Maaike Verhoef, secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners (NVHP) in een reactie op de campagne ‘Aflossingsblij’ die de Nederlandse Vereniging van Banken recentelijk is gestart. De vereniging toont zich in een persbericht ongelukkig met het beeld dat de NVB schetst, dat vervroegd aflossen van een aflossingsvrije hypotheek voor alle klanten op dit moment een goede beslissing is.

Consequenties
Zo zijn er volgens de NVHP veel consumenten die met een levensverzekering kapitaal opbouwen, waarmee ze de hypotheek na dertig jaar kunnen aflossen. Extra liquide middelen hoeven dan niet per definitie op te gaan aan aflossing. Daarnaast wijzen de hypothecair planners op de fiscale consequenties van aflossen en op de vermogensrechtelijke consequenties binnen een huwelijk of ander samenlevingsverband. Bovendien is er doorgaans bij het aangaan van de hypotheek een advies gemaakt wat voorziet in de gevolgen van het gedeeltelijk niet aflossen van de hypotheek.

Mogelijkheden
Klanten doen er volgens de NVHP goed aan om deze zaken goed te inventariseren en te toetsen aan het advies dat indertijd bij het aangaan van de hypotheek is gegeven of met de inventarisatie opnieuw naar een adviseur te stappen. Verhoef: ‘Er zijn diverse mogelijkheden om het spaargeld in te zetten waarvan aflossen er maar één is.’ Als voorbeeld noemt Verhoef het verduurzamen van de woning, wat op termijn financieel gezien misschien zelfs gunstiger uitpakt dan nu vervroegd aflossen. Daarnaast noemt Verhoef de studie van de kinderen als alternatief om extra beschikbare middelen aan te besteden. ‘Dat is niet bij voorbaat een “slechtere keuze” dan de keuze om het beschikbare geld nu te gebruiken om de hypotheek vervroegd af te lossen. Het is echt te gemakkelijk om bij alle Nederlanders met een aflosvrije hypotheek de indruk te wekken dat iedereen er goed aan doet deze hypotheek (deels) vervroegd af te lossen.’

Misverstanden
Verder waarschuwt de NVHP voor de acties die sommige geldverstrekkers zijn gestart waarbij medewerkers van call centers klanten met een aflossingsvrije hypotheek gericht benaderen. In het verleden hebben dit soort acties (bij bv beleggingsverzekeringen) tot misverstanden geleid, stelt Verhoef. De NVHP adviseert om aan de geldverstrekker altijd te vragen of in een dergelijk geval alleen informatie of eveneens een advies wordt gegeven. Bij dit laatste moet de klant altijd vragen dit advies op schrift te laten stellen en naar hem of haar op te sturen. Dat kan van belang zijn wanneer een vervroegde aflossing tot een nadelig financieel gevolg leidt en de klant bij het Kifid wil bewijzen dat de aflossing op advies van de geldverstrekker is gedaan.

GEEN REACTIES