Bestuur Aegon vergroot grip op Nederlandse tak

bron: Aegon

De Nederlandse activiteiten van Aegon komen rechtstreeks te vallen onder de raad van bestuur van de wereldwijde verzekeringsholding.

Dat is vandaag bekend gemaakt door het bedrijf. Direct gevolg van de herstructurering is dat Maarten Edixhoven, directeur van Aegon Nederland, lid wordt van de management board van het wereldwijde Aegon-concern. Tot nog toe viel de Nederlandse tak organisatorisch onder Aegon Europa en rapporteerde Edixhoven aan Marco Keim, de ceo van Aegon Europa.

Dat Aegon Nederland nu direct onder de raad van bestuur komt te vallen, heeft naar verwachting te maken met de matige prestaties van het concernonderdeel. In het bijzonder op het vlak van solvabiliteit is de Nederlandse tak een zorgenkindje en dat heeft gevolgen voor de prestaties van holding. Met kortere lijnen tussen de holding en Aegon Nederland kunnen sneller eventuele maatregelen worden doorgevoerd.

Daarnaast worden de divisies van Aegon vanaf begin dit jaar gestuurd op basis van marktgroei. De Amerikaanse en Britse activiteiten vallen onder ‘drivers for growth en de Oost- en Zuid-Europese en Aziatische onder ‘scale up for he future’. Alleen Aegon Nederland valt onder ‘manage for value’.

De veranderingen vinden plaats in de aanloop naar een ceo-wisseling. Komend jaar vervangt Lard Friese Alex Wijnaendts.

GEEN REACTIES