(Ex)kankerpatiënten willen ‘vergeten’ worden

Ex-kankerpatiënt kan zich straks makkelijker verzekeren

Zes op de tien (ex-)kankerpatiënten in Nederland lukt het niet om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld voor een hypotheek, aanvullend pensioen of lening. De NFK roept de politiek op tot een wetswijziging waarmee ex-kankerpatiënten aanspraak kunnen maken op het ‘recht om vergeten te worden’, zodat ze met een schone lei kunnen beginnen.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties deed onderzoek onder 316 mensen die kanker hebben (gehad) en na hun diagnose een ORV probeerden af te sluiten. Tussen de diagnose en de verzekeringsaanvraag zat gemiddeld vijf jaar. Van hen werd 62% door de verzekeraar geweigerd vanwege de diagnose kanker. Een kwart van de aanvragers weigerde zelf, omdat de kosten die bovenop de basispremie kwamen te hoog waren.

‘Onverzekerbare groep groeit
Zelfs na de zogeheten vijfjaarsoverlevingsgrens lukt het de helft van de mensen niet om een ORV af te sluiten. Vijf jaar na diagnose is in de oncologie een belangrijk moment, omdat de kans op terugkeer van kanker dan klein is. “Zo worden mensen de rest van hun leven geconfronteerd met het feit dat ze kanker hebben gehad”, zegt directeur-bestuurder Arja Broenland van NFK. “Wij vinden dit onacceptabel”.

Door vroegtijdige ontdekking en betere behandelmogelijkheden zijn de overlevingskansen van mensen met kanker in de afgelopen decennia enorm gestegen. Broenland: “Dit betekent dat de groep mensen die met of na kanker leeft steeds groter wordt, en dus dat de groep die onverzekerbaar is meegroeit.”

NFK zegt hier al jaren over in gesprek te zijn met het Verbond van Verzekeraars en zijn leden, en eist nu verandering. Ze roept de politiek op tot een wetswijziging waarmee ex-kankerpatiënten aanspraak kunnen maken op het ‘recht om vergeten te worden’, zodat ze met een schone lei kunnen beginnen.

Blijvend extra premie betalen
Van de ondervraagde (ex-)patiënten lukte het 38% wél om een ORV af te sluiten, zodat ze een huis konden kopen, hun pensioen konden aanvullen of een lening konden afsluiten. Van hen moest 65% de verzekeraar toestemming geven om extra medische informatie op te vragen. Vier op de tien moesten blijvend extra premie betalen – soms oplopend tot honderden euro’s boven op de basispremie. NFK citeert een deelnemer aan het onderzoek: “Ik heb in de eerste twee jaar een premie van ruim 170 euro moeten betalen. De reguliere premie is 16,53 euro. Op het moment van afsluiten was ik zes jaar ‘schoon’. Het voelt als met terugwerkende kracht gestraft worden.”

Bron: NFK

GEEN REACTIES